DBU Jylland udsender tirsdag fakturaer til sine knap 900 jyske medlemsklubber omfattende årskontingentet for 2020.

Normalt omfatter april-fakturaen holdgebyrer og solidarisk dommerafregning for alle forårets turneringer og stævner, såvel centralt som regionalt. Det gør den ikke i år – ganske enkelt af den grund, at DBU Jylland ikke udbyder turneringer, stævner, kurser m.v. i øjeblikket, og at det er uvist, hvornår der kan spilles fodbold igen.

Årskontingentet opkræves til gengæld, fordi klubberne – trods den ufrivillige turneringspause – fortsat har et medlemskab af DBU Jylland.

Derudover vil nogle af de udsendte fakturaer indeholde opkrævning af bl.a. dommerudgifter for kampe eller andre aktiviteter, som blev afviklet inden den totale nedlukning af Danmark den 12. marts. Ingen klubber faktureres på nuværende tidspunkt for aktiviteter efter denne dato, udover årskontingentet.

Medarbejdere hjemsendt

Grundet Corona-situationen og nedlukningen af det danske samfund er DBU Jyllands primære aktivitets- og indtægtsgrundlag væk, og derfor blev 90 procent af den samlede medarbejderstab hjemsendt den 23. marts.

Det sker med støtte fra den vedtagne lønkompensationsordning. Det drejer sig om bl.a. klubrådgivere, turneringsmedarbejdere, kommunekonsulenter, uddannelseskoordinatorer og projektledere.

Bestyrelse og direktion arbejder netop nu på en økonomisk plan for DBU Jyllands fremtidige virke.

Hjemsendelsen af medarbejderne betyder også, at DBU Jylland er overgået til et nødberedskab, hvilket bl.a. indebærer, at telefontiden er to timer dagligt (kl. 10-12).

Læs også:
Corona: Status og anbefalinger
DBU Jylland hjemsender 55 medarbejdere

 

 

 

 

Spørgsmål og svar om økonomi

Hvorfor opkræver I årskontingent?+

Det gør vi, fordi årskontingentet i modsætning til f.eks. holdgebyret ikke er aktivitetsrelateret og fordi det fortsat koster at opretholde sit medlemskab af DBU Jylland, ligesom et medlemskab af en fodboldklub.

Hvordan vil I udregne og opkræve holdgebyrer, hvis sæsonen f.eks. bliver reduceret til en meget kortvarig periode?+

Det kan vi ikke svare på endnu. Det vil vi vurdere på baggrund af længden af nedlukningen, herunder om og i givet fald hvor længe der kan spilles fodbold i foråret 2020.