Opdateret pr. 12. marts 2020 kl. 09.00:

Alle fodboldaktiviteter aflyses de næste 14 dage
I forlængelse af de nyeste udmeldinger fra de danske myndigheder aflyses alle DBU Jyllands fodboldkampe, stævner, kurser, seminarer, klubbesøg og andre arrangementer fra d.d. og til og med søndag den 29. marts 2020.


Desuden opfordres samtlige fodboldklubber til at indstille alle aktiviteter i samme periode – såvel indendørs som udendørs aktiviteter – såvel på fodboldbanen som i mødelokaler o.s.v.

Disse anbefalinger kommer i kølvandet på de tiltag, som regeringen offentliggjorde på et pressemøde onsdag aften.

Både indendørs og udendørs
Helt overordnet følger vi og bakker op om sundhedsmyndighedernes anbefalinger og skal derfor generelt henvise hertil.

Det skal dog nævnes, at regeringens anbefalinger i denne omgang først og fremmest relaterer sig til indendørs aktiviteter. Vi har dog den holdning, at alle fodboldaktiviteter, både indendørs og udendørs, bør aflyses. For selv om de fleste fodboldaktiviteter foregår under åben himmel, så vil medlemmer, frivillige, dommere, forældre m.fl. stadig færdes og være tæt sammen i klublokaler, omklædningsrum m.v., og det vil ikke være hensigtsmæssigt i den nuværende situation.

Vores fælles ansvar
Vi er fuldt ud klar over, at disse tiltag vil påvirke fodbolden og mange fodboldklubber negativt, men vi har den klare opfattelse, at vores samfundsmæssige ansvar som organisationer og foreninger og vores fælles interesse i at beskytte de danske borgere og hjælpe myndighederne vægter højest i denne helt ekstraordinære situation.

Kontakt til vores medarbejdere
I forlængelse af myndighedernes anbefalinger lukker vi også ned for bemandingen af vores fodboldkontorer og administrationer til den 29. marts.

Vores personale vil dog fortsat være til rådighed, som udgangspunkt hjemmefra. Derfor vil det stadig være muligt at kontakte os via mail eller telefon. På grund af den særlige situation vil man dog kunne forvente lidt længere svartider end sædvanligt, men vi vil altid vende tilbage på henvendelser.

Hvad sker der nu med kampe og kurser?
Alle fodboldkampe, stævner, kurser, seminarer, klubbesøg og andre arrangementer frem til og med søndag den 29. marts 2020 aflyses. Dette arbejde går vi nu i gang med.

Fodboldkampene vil enten blive aflyst eller udsat til at blive gennemført på et senere tidspunkt. Vi vil snarest opdatere med informationer om, hvordan fodboldklubberne skal forholde sig. Klubberne skal dog på nuværende tidspunkt ikke gøre noget. DBU Jyllands administration sørger således for at afmelde de påsatte dommere.

Alle kurser, seminarer og lignende aflyses. Eventuelt vil arrangementerne blive flyttet til et senere tidspunkt. De tilmeldte deltagere vil blive direkte kontaktet af os.

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi arbejder desuden på at opdatere dette ”spørgsmål og svar-afsnit”, hvor man vil kunne finde hjælp i forhold til de mest stillede spørgsmål.

Du vil kunne finde DBU Jyllands opdaterede status på www.dbujylland.dk/corona

Yderligere informationer
Du kan se DBU's status og anbefalinger her. Vi arbejder på højtryk for at kunne opdatere alle bedst muligt.

Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger. Nyttige kilder er:

Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: www.coronasmitte.dk

Den myndighedsfælles hotline er: 70200233

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk

Statens Seruminstitut: www.ssi.dk

Udenrigsministeriet: www.um.dk (rejsevejledninger)