Efter indstilling fra Børneudvalget har DBU Jylland besluttet at udfase den såkaldte Jysk-Fynsk U10/U11/U12-række (for drenge), tidligere kaldet Golden League, som et selvstændigt tilbud.

I stedet integreres tilbuddet i de eksisterende børnerækker i DBU Jyllands regioner.

Det betyder, at aktiviteten ikke vil blive tilbudt til de kommende U10-årgange, U11-rækken nedlægges til sommer, mens de nuværende 24 deltagende (udelukkende jyske) U11-hold – som har en velfungerende turnering – og som til sommer bliver til U12 - gives mulighed for at spille færdig i den nuværende form et år mere til sommeren 2021. Herefter nedlægges den Jysk-Fynsk U10/U11/U12-række endegyldigt.

Øget fokus på matchning

Beslutningen om udfasningen er blevet gjort mulig, fordi initiativet ”Bedre matchning for alle i børnefodbolden” i DBU Jylland har medført, at de almindelige A-, B- og C-rækker er langt bedre matchet i dag, end da Golden League blev indført. Bl.a. er der implementeret hyppigere ombrydning.

Derfor er tiden inde til at færdiggøre den fulde integrering af alle hold i vores faste børnefodboldtilbud.

Samtidig spiller det også ind, at der har været en vigende interesse blandt nogle klubber, bl.a. i forhold til at leve op til de indførte kvoter for hhv. minimum antal spillere og minimum antal spillere fra 2. halvår. Disse tiltag blev netop indført for at øge fokus på udviklingselementet i den Jysk-Fynsk U10/U11/U12-række og nedtone brugen af de tidligst fødte og dermed typisk også de fysisk stærkeste spillere.

A-rækker på tværs af regioner

For at sikre et kvalitetstilbud i fremtiden – herunder at ingen af de bedre A-hold efterlades i et område uden kvalificeret modstand – er det besluttet, at alle A-rækker i U10-U12 drenge administreres fælles for alle DBU Jyllands fire regioner.

Helt konkret betyder det, at der udbydes såvel A1 som A2 rækker i de regionale børnetilbud (hvor A1 er for de bedste hold). Dermed fastholdes så jævnbyrdige turneringer som muligt med fortsat fokus på de allerbedste hold, samtidig med at kørselsafstanden reduceres væsentligt. 

DBU Jyllands fire regioner vil samarbejde om at lave de mest optimale puljer på tværs af regionsgrænserne.