Torsdag den 7. maj åbnede politikerne for corona-træning i fodboldklubberne. Og onsdag den 13. maj blev der givet grønt lys til kontaktfodbold igen.

Det er utrolig positivt for dagligdagen og mulighederne i de jyske fodboldklubber.

De gældende restriktioner for udendørsidrætten, herunder forsamlingsforbuddet, betyder dog, at det fortsat ikke er muligt at gennemføre turneringer, stævner, træneruddannelse m.v.

Derfor er situationen principielt uændret for DBU Jylland, der rent økonomisk er helt afhængig af at kunne gennemføre disse aktiviteter. Eksempelvis er hele forårsturneringen nu definitivt annulleret, ligesom alle ordinære kursusaktiviteter er aflyst frem til den 8. juni.

Hjemsendes indtil den 8. juli

Situationen betyder dermed også, at DBU Jylland forbliver i nødberedskab, hvilket vil sige, at omkring 90 procent af organisationens medarbejdere fortsat vil være hjemsendte under lønkompensations-ordningen, som de har været siden 24. marts.

Som udgangspunkt gælder hjemsendelsen indtil den 8. juli, hvor kompensations-ordningen udløber.

Det vurderes løbende, om enkelte medarbejdere indkaldes på dagsbasis, hvilket ordningen giver mulighed for. Bl.a. for at forberede efterårets turneringer, som DBU Jylland håber på kan gennemføres.

Kontakt på mail og telefon

Situationen betyder helt konkret, at DBU Jyllands daglige telefontid fortsat er indskrænket til to timer dagligt (kl. 10-12), ligesom man må forvente noget længere svartider på bl.a. mail-henvendelser. Desuden er alle interne mødeaktiviteter aflyst, herunder fagudvalg og lignende, såvel centralt som regionalt.

DBU Jyllands minimumsdrift opretholdes for at kunne håndtere nødsituationer, sikre den nødvendige beslutningskraft og være forberedt på en normalisering af forholdene.

Har du brug for at komme i kontakt med DBU Jylland, kan det fortsat ske via 8939 9999 i tidsrummet 10.00 til 12.00 på hverdage og via info@dbujylland.dk.

Du kan læse mere om corona-krisens alvorlige økonomiske konsekvenser for DBU Jylland her.