Med de seneste lempelser for udendørsidrætten er der taget yderligere vigtige skridt i retning af en normalisering af forholdene for DBU Jylland.

Men på grund af den alvorlige økonomiske situation for vores organisation grundet corona-nedlukningen og dermed manglende turnerings- og kursusindtægter i foråret 2020, er der fortsat behov for en stram styring af udgifterne.

Derfor forbliver DBU Jylland i administrativt nødberedskab, som udgangspunkt indtil mandag den 3. august, hvor det er håbet og forventningen, at der kan genåbnes under stort set normale rammer.

Medarbejdere hjemsendt

Det vil dermed også sige, at en stor del af DBU Jyllands personale fortsat vil være helt eller delvist hjemsendt under lønkompensationsordningen indtil den 8. juli. Herefter sendes alt personale på sommerferie, og alle kontorer lukkes indtil den 2. august.

- Selv om der nu heldigvis kan igangsættes både turnerings- og uddannelsesaktiviteter, er vi stadig i en situation, hvor vi er nødt til at have fuldt fokus på vores omkostninger. Derfor er muligheden for at få lønkompensationen helt afgørende for os. Vi er primært finansieret af vores medlemsklubber, og derfor har vi også et særligt stort ansvar over for dem, forklarer DBU Jyllands direktør, Ove Lyhne.

Opgraderet nødberedskab

På grund af den store turneringsaktivitet i de kommende uger, ikke mindst igangsættelsen af 2020 Cup, og forberedelserne af efterårsturneringen, har det dog været nødvendigt at opgradere det oprindelige nødberedskab på syv personer med yderligere medarbejdere, primært turneringsfolk, såvel centralt som regionalt.

- Vi holder fokus på at balancere imellem at sikre vores klubber så god en service som overhovedet muligt og få gang i fodbolden, men samtidig også udvise økonomisk ansvarlighed og rettidig omhu, netop også af hensyn til vores klubber. Derfor er vi meget taknemmelige for de hjælpepakker, som myndighederne har stillet til rådighed for os. De er og har været altafgørende for DBU Jyllands situation, siger Ove Lyhne.

Service og kontaktmuligheder

Den trinvise opgradering af servicen over for klubberne betyder, at også klubrådgiverne delvist er trukket i arbejdstøjet, ligesom uddannelsesaktiviteterne så småt er ved at blive rullet i gang igen, hvorfor der også er enkelte uddannelses- og dommermedarbejderne vendt tilbage, enten helt eller delvist.

På grund af den fortsatte nødberedskabs-situation vil telefon-tiderne stadig være begrænsede fra kl. 10.00 til 12.00 på hverdage på hovednummeret 8939 9999. Det overvejes dog at udvide en smule grundet den øgede turneringsaktivitet. Det er naturligvis også muligt at kontakte os på info@dbujylland.dk, via Facebook m.v.