Med en ambition om flere og bedre fodboldspillere i Danmark - og ikke mindst et mål om at fastholde flere børn og unge i fodbolden - lancerer DBU Bredde nu en ny målrettet investering i dansk børne- og ungdomsfodbold.

Satsningen er på mere end fem mio. kroner årligt i de kommende tre år og er spredt ud på flere målrettede initiativer, som alle skal være med til at styrke de danske fodboldklubber.

Alle initiativer bygger på, at ”Træneren er Nøglen” – altså at træneren er hele omdrejningspunktet for, at fodbold er sjovt og udviklende, at fodbold er lig med fællesskab, ligesom legen og kærligheden til fodbolden styrkes gennem god træning.

Hb190227egtvedkunstbane071 Træneren er nøglen og med spilleren i centrum er målet flere og bedre fodboldspillere. Foto: Henrik Bjerregrav

Træneren er afgørende
Ove Lyhne, der er projektansvarlig for breddefodboldens bidrag til dansk fodbolds Nationale Sportslige Vision, sætter ord på satsningen:

- Vi ønsker, at der i fodboldklubberne bliver skabt en kultur, hvor der både fra spillere, forældre og klubberne selv er en forventning om, at børne- og ungdomsspillerne bliver trænet af dygtige og uddannede trænere. Den kulturændring er målet. For når vi ved, at den gode træner har stor indflydelse på spillernes trivsel og udvikling, og at det er det centrale parameter for at fastholde og tiltrække spillere, så skal vi også understøtte det med vores tilbud og hjælp som for eksempel de reviderede børne- og ungdomstræneruddannelser, som klæder trænerne godt på fagligt og personligt til deres.

Vi ønsker, at der i fodboldklubberne bliver skabt en kultur, hvor der både fra spillere, forældre og klubberne selv er en forventning om, at børne- og ungdomsspillerne bliver trænet af dygtige og uddannede trænere. Ove Lyhne, projektansvarlig for breddefodboldens bidrag til dansk fodbolds Nationale Sportslige Vision

Dansk fodbold Nationale Sportslige Vision blev søsat i juli 2017, hvor DBU Bredde har afsat sammenlagt 45 mio. kr. til udvikling af børne- og ungdomsfodbolden over en 10-årig periode.  

Den nye indsats bygger bl.a. på følgende initiativer:

B&U-trænerrådgivere
En B&U-trænerrådgiver inspirerer fodboldklubbernes børne- og ungdomstrænere til bl.a. god træning, et godt fodboldmiljø samt sikre uddannelse af klubbens trænere. Med købet af en B&U-trænerrådgiver modtager klubberne et yderst favorabelt tilbud på et forløb på op til 100 timer. Heri indgår bl.a. en trænerrådgiver samt et C1 eller C2-kursus til afholdelse i klubben. Som fodboldklub kan man allerede fra uge 5 læse mere om dette tilbud og ansøge om et forløb med en B&U-trænerrådgiver.

HB 240915Smaafoedder 94 Det skal være en selvfølge at uddanne fodboldtrænere, så spillere beholdes i sporten mange år frem. Foto: Henrik Bjerregrav

Gratis træningsprogrammer til alle børne- og ungdomstrænere
Som noget helt nyt vil alle registrerede U6-U19-trænere modtage ugentlige træningsprogrammer – helt gratis. Alle træningsprogrammer er tilpasset de enkelte årgange af DBU Breddes instruktører, så hver årgang får træningsøvelser, der er tilpasset aldersgruppen. Træningsprogrammerne er ved at være klar, udsendelsen forventes igangsat i februar, og øvelserne vil blive sendt ud til såvel fodboldklubben som de mange trænere, der er registreret på de enkelte hold.

Danmarks Bedste Børnetrænere
Det tredje element i satsningen hedder ”Danmarks Bedste Børnetrænere” og er et helt særligt tilbud til de børnetrænere, som ønsker at specialisere sig yderligere omkring børnefodbolden. Målet med Danmarks Bedste Børnetrænere er at understøtte trænere, der finder glæden ved at træne børn – og som gerne vil gøre det fremadrettet.

Derfor vil forløbet blive skræddersyet til lige præcis denne målgruppe. Det indebærer f.eks. uddannelse omkring forældreinvolvering, en børnetræneruddannelse (C-licens) og et fælles netværk for de unge mennesker, som ønsker at blive en del af Danmarks Bedste Børnetrænere.

Tilskud til uddannelse af børnetrænere
Uddannelse er nøgleordet, og der er i initiativerne gennemgående fokus på uddannelse af børne- og ungdomstrænere, hvorfor der tillige ydes tilskud til målrettede C1 og C2-uddannelselser i alle klubberne.

Det betyder også, at det samarbejde, der er indgået mellem DBU Bredde og de 30 såkaldte topcenterklubber, vi har i Danmark, fortsætter, idet dette også medvirker til en opkvalificering af de mange børnetrænere, der findes i breddeklubberne.

Efterhånden som de enkelte indsatser er helt klar til at blive lanceret som konkrete klubtilbud, vil der blive fremsendt separat information til klubberne.

FAKTA OM DBU BREDDE
DBU Bredde er en fælles forening for dansk fodbolds seks lokalunioner (DBU Bornholm, DBU Fyn, DBU Jylland, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland). Der findes sammenlagt omkring 1600 fodboldklubber og ca. 329.000 fodboldspillere under DBU Bredde.

DBU’s Nationale Sportslige Vision skal favne hele Danmark fra elite til bredde og sikre fodboldens fællesskab og sammenhængskraft på tværs. Visionen hviler på langsigtede aftaler, som er etableret i fællesskab med alle relevante parter i dansk fodbold.