Mange jyske fodboldledere bidrog til debatten på DBU Jyllands delegeretmøde 2020 i MCH Herning Kongrescenter. Især vakte forslagene om drenge- og pigeungdomsrækkerne talelysten hos de delegerede. 

I alt blev 12 af de 27 forslag vedtaget, mens de resterende 15 blev forkastet. Du kan finde en omtale af de delegeredes behandling af udvalgte forslag her:
11/1 2020: Tæt afstemning om solidarisk uddannelse

Nedenfor finder du en uddybende liste med de vedtagne forslag samt, hvad de betyder i klubhverdagen.

Vedtagne forslag - og konsekvenserne for dig og din klub

Forslag 1 - DBU Bredde Vest - Fusion mellem DBU Jylland og DBU Fyn
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: DBU Jylland og DBU Fyn indgår i en fusion kaldet DBU Bredde Vest. De øvrige lokalunioner indgår ligeledes i en tilsvarende fusion kaldet DBU Bredde Øst. Disse to ny fusionsorganisationer udgør DBU Bredde, som afløser "Foreningen af Lokalunioner".
DBU Jyllands regnskabsår ændres i overgangsåret til 1/11 2019-31/12 2020. Herefter vil DBU Bredde Vest første regnskabsår være 1/1 2020-30/6, hvorefter den faste regnskabsperiode vil være fra den 1/7 til 30/6.
Det nye DBU Bredde Vest vil fortsat bygge på en stærk regional struktur, ligesom det er tilfældet i DBU Jylland i dag.
Bilag 1: DBU Bredde Vest - Fusion med DBU Fyn
Bilag 2: DBU Bredde
13/12 2020: DBU Bredde fremlægger reformforslag til afstemning i 2020
Gældende pr. 1. januar 2021.

Forslag 2 - Turneringssamarbejde med DBU Fyn
Status: Enstemmigt vedtaget
Prøveperioden med fælles turnering i to eller flere lokalunioner forlænges med 1 år. DBU Jyllands bestyrelse bemyndiges til at indgå aftaler om de politiske, faglige og administrative forhold for den fælles turnering for det kommende år. Den fælles turnering omfatter ikke lokale/regionale (3-, 5-, 7- og 8-mands-) turneringer og pokalturneringer.
Gældende fra 11. januar 2020.

Forslag 3 - FLU ændres til DBU Bredde
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: FLU (Foreningen af Lokalunioner) udgår af lovene og erstattes af DBU Bredde. Det er en redaktionel tilpasning, da FLU afløses af DBU Bredde.
Gældende fra 11. januar 2020. 

Forslag 4 - Forslagsstiller skal deltage i delegeretmøde og årsmøde
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: Forslag fra foreninger kan kun behandles af delegeretmødet/regionsårsmødet, hvis den forening der har stillet forslaget, er til stede ved delegeretmødet/regionsårsmødet.
Hvis forslagsstilleren ikke møder frem på delegeretmødet/regionsårsmødet, vil forslaget kun blive behandlet, hvis der stilles ønske herom fra minimum én delegeret.

Gældende fra 11. januar 2020 (og indtil 1. januar 2021, qua fusionen med DBU Fyn i forslag 1).

Forslag 5 - Stedfortræder i disciplinær- og appeludvalg
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: Såfremt et medlem af appeludvalget eller disciplinærudvalget ønsker at udtræde eller får varigt forfald i valgperioden, kan DBU Jyllands bestyrelse udpege en stedfortræder, der indtræder på den ledige plads i udvalget indtil førstkommende delegeretmøde.
Gældende fra 11. januar 2020 (og indtil 1. januar 2021, qua fusionen med DBU Fyn i forslag 1). 

Forslag 6 - eFodbold i DBU Jylland
Status: Vedtaget, 153 stemmer for - 27 imod - 2 blanke (skriftlig afstemning)
Konsekvenser: DBU Jylland kan udskrive og afvikle turneringer indenfor eFodbold. eSport kan bidrage til nye medlemmer og udvikling af fodboldklubberne jf. bl.a. erfaringer fra vores medlemsklubber.
DBU har nu et officielt e-Fodboldlandshold.

Gældende fra 11. januar 2020. 

Forslag 7 - Procedureændring for solidarisk dommerafregning
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: Den solidariske dommeropkrævning vedr. seniorrækkerne (Jyllandsserien til Serie 6) indregnes i holdgebyret, således at klubberne fremover modtager fakturaopkrævning omhandlende holdgebyr inkl. solidarisk dommerbetaling. Dette sker to gange årligt – forår og efterår.
Hidtil er klubberne blevet opkrævet holdgebyr samt aconto opkrævning og slutafregning vedr. solidarisk dommerafregning – dvs. seks afregninger i alt. Fremover modtager klubberne kun én opkrævning forår og én efterår.
Alle klubber i seniorrækker med solidarisk dommerafregning vil dermed kende prisen pr. hold pr. sæson allerede inden sæsonstart. Økonomisk vil det stort set ingen betydning have i forhold til den enkelte klub.

Gældende fra forårsturneringen 2020.

Forslag 8 - Ny struktur i kvinderækkerne
Status: Vedtaget - 97 stemmer for
Konsekvenser: En ekstra Jyllandsseriepulje med 8 hold. Den ekstra ombrydning forsvinder.
Kvindeserien: 2 puljer à 8 hold (ingen ændring).
5 nedrykkere. De to nederste i hver pulje, og en 6’er. Den sidste nedrykker findes efter en playoffkamp mellem de to 6’ere. (Da vinderen af Fynsserien også rykker op, har vi brug for 5 nedrykkere fra KS)
Jyllandsserien: Udvides med en ekstra pulje.
Ny Jyllandsserie: 4 puljer à 8 hold - 2 ned / 1 op
Ny Serie 1: 8 puljer à 6 hold - 2 ned / 1 op (pt. er der 6 puljer à 6 hold)
Ny Serie 2: Op til 16 puljer à minimum 5 hold – 16 oprykkere (ved færre end 16 puljer rykker de(n) bedste 2’ere op).
Gældende fra forårsturneringens afslutning (i forbindelse med op- og nedrykning).

Forslag 16 - Færre hold i U19 Drenge Liga 1
Status: Vedtaget, markant flertal for
Konsekvenser: U19 Drenge Liga 1 går fra 24 hold til 16 hold. Det betyder færre hold på øverste DBU Jylland-niveau i U19 Drenge, men tilsvarende højere kvalitet i øverste DBU Jylland-niveau, og flere, bedre hold på næstøverste DBU Jylland-niveau.
Gældende fra efterårsturneringen 2020.

Forslag 24 - Anvendelse af 1. års seniorer i U19 Drenge Liga 2
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: Alle hold i U19 Drenge Liga 2 spiller efter de samme regler og må anvende 1. års seniorer. Dermed er det fremadrettet ikke holdets placering i efterårets turnering, der er afgørende for, om et Liga 2-hold i forårets turnering må anvende 1. års seniorer.
Gældende fra forårsturneringen 2020. 

Forslag 25 - Nedrykning af halvårsspillere og 1. års seniorer i de 2 sidste kampe
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: De skærpede krav, om at spilleren fysisk skal have spillet det krævede antal kampe, gælder fremadrettet også ved nedrykning af halvårsspillere og 1. års seniorer i de to sidste kampe.
Dermed harmoniseres de skærpede krav for nedrykning af for gamle spillere, så de samme regler gælder uanset, om der er tale om anvendelse af fleksibilitetsreglen eller ej.

Gældende fra forårsturneringen 2020. 

Forslag 26 - Udvidelse af fleksibilitetsreglen
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: Fleksibilitetsreglen § 19,3 udvides, således at halvårsspillere har mulighed for at spille fleksibelt mellem to hold, også selvom klubben ikke har et hold i spillerens årgang.
Gældende fra forårsturneringen 2020, og i indefodbold og futsal fra 2020/2021.

Se den fulde forslagstekst her


I alt blev 27 forslag behandlet på mødet, og her kan du se, hvordan det gik de enkelte forslag.


Sådan stemte klubberne:
Nr. Emne Ja Nej Bemærkninger
1 DBU Bredde Vest - Fusion mellem DBU Jylland og DBU Fyn     Enstemmigt vedtaget
2 Turneringssamarbejde med DBU Fyn     Enstemmigt vedtaget
3 FLU ændres til DBU Bredde     Enstemmigt vedtaget
4 Forslagsstiller skal deltage i delegeretmøde og årsmøde     Enstemmigt vedtaget
5 Stedfortræder i disciplinær- og appeludvalg     Enstemmigt vedtaget
6 eFodbold i DBU Jylland 153 27 Flertal for = vedtaget
7 Procedureændring for solidarisk dommerafregning     Enstemmigt vedtaget
8 Ny struktur i kvinderækkerne 97   Flertal for = vedtaget
9 Ingen anvendelse af højere rangerende spillere på laveste serieniveau i kvinder     Enstemmigt forkastet
10 Begrænset anvendelse af højere rangerende spillere på laveste serieniveau i kvinder     Enstemmigt forkastet
11 Playoff-kampene i herrerækker afskaffes     Flertal imod = forkastet
12 Midtvejsombrydning for ungdom og senior afskaffes     Flertal imod = forkastet
13 Ændret afvikling af U17 Drengerækken     Flertal imod = forkastet
14 U16 Drengerækken afskaffes     Flertal imod = forkastet
15 Kun Liga 1 i U16 Piger 9 158 Forkastet
16 Færre hold i U19 Drenge Liga 1     Markant flertal for = vedtaget
17 Ekstraordinær dispensation i 11-mands ungdoms laveste niveau     Forkastet
18 Lovliggørelse af ulovlige spillere i 11-mands ungdoms laveste niveau     Forkastet
19 Fleksibel spilleranvendelse i laveste serierækker     Flertal imod = forkastet
20 DBU Jyllands datoplaner     Flertal imod = forkastet
21 Afskaffelse af fast spilletidspunkt i sidste seriespillerunde     Forkastet
22 Pointgivning i forhold til udgåede hold   58 Ikke flertal = forkastet
23 Klare retningslinjer i disciplinærsager 55 112 Forkastet
24 Anvendelse af 1. års seniorer i U19 Drenge Liga 2     Enstemmigt vedtaget
25 Nedrykning af halvårsspillere og 1. års seniorer i de 2 sidste kampe     Enstemmigt vedtaget
26 Udvidelse af fleksibilitetsreglen     Enstemmigt vedtaget
27 Indførelse af solidarisk uddannelsespulje 72 80 Forkastet