Der var genvalg til alle opstillede kandidater på DBU Jyllands delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 11. januar 2020.

Formand Bent Clausen og Lars Olesen, der er ordinært bestyrelsesmedlem, blev igen valgt for yderligere to år i DBU Jyllands bestyrelse.

Bestyrelsen ser i 2020 dermed således ud:

  • Bent Clausen (formand) – genvalg
  • Ole Ladefoged (næstformand) – ikke på valg i år
  • Hans Mogensen (økonomiansvarlig) – ikke på valg i år
  • Kristian Nørgaard Thomsen (formand for Region 1)
  • Johnny Krogh Hansen (formand for Region 2)
  • Claus Warming (formand for Region 3)
  • Jens Christian Hansen (formand for Region 4)
  • Lars Olesen – genvalgt
  • Peter Tornbo – ikke på valg i år


De fire regionsformænd er valgt på de regionale årsmøder og får samtidig direkte sæde i DBU Jyllands bestyrelse.             

Appeludvalg og disciplinærudvalg fortsætter med samme næsten besætning
Også de tre pladser i henholdsvis DBU Jyllands appeludvalg og disciplinærudvalg skulle vælges af de delegerede. Her modtog de opstillede kandidater også genvalg.

Appeludvalget, der er ankeinstans for disciplinærsager, består således i yderligere et år af Tommy Olesen, der blev valgt til formand i 2018, Eigil Pedersen samt Lars W. Knudsen.

Derudover udgør Kristian Nørgaard Thomsen, Christian Fynsk disciplinærudvalget sammen med Jørgen Tankjær, der tiltrådte som suppleant i sommer, og som nu er blevet valgt ind i udvalget - med Kristian Nørgaard Thomsen som udvalgsformand.