- Hvis man som både spiller og træner har overskud til at bidrage til noget, man finder interessant, skal man selvfølgelig gøre det. Så jeg var aldrig i tvivl om at sige ja til de forskellige ting. Man styrker sin personlige udvikling og får venner og netværk for livet. Jeg har været frivillig siden år 2000 og har nydt hvert sekund. Alle burde prøve det, og det er en nødvendighed, hvis foreningslivet skal virke i Danmark, indleder Brian Holst Pedersen om det at være frivillig i jysk breddefodbold.

I Herning Fremad finder vi den sande klubmand. 50-årige Brian Holst Pedersen har spillet fodbold i klubben siden barnsben. Han har optrådt som divisionsspiller og været både ungdoms- og seniortræner. Siden år 2000 har han været medlem af klubbens bestyrelse, de seneste seks år i virket som formand. I 2017 kunne han også skrive formand for DBU Jyllands Uddannelsesudvalg på CV’et, en titel som stadig gør sig gældende i dag.

Uddannelse er afgørende for breddefodbolden
Brian Holst Pedersen taler således af erfaring, da vi fanger ham inden sæsonstart til en snak om frivillighed, foreningsarbejde og fodbold. Det står hurtigt klart, at uddannelse er et emne, der ligger klubmandens hjerte nært. For ham er uddannelse en nødvendighed, hvis kvaliteten skal bevares og forbedres i breddefodbolden, og ifølge Brian Holst Pedersen bør man sigte efter at blive endnu bedre.

- Vi har alle et ansvar og i fællesskab skal vi bidrage til at gøre fodboldmiljøet endnu bedre for klubber, trænere og spillere og uddanne dem. Alting kan altid blive bedre i min optik, og i udvalget vil vi gerne være med til at gøre en forskel. Det skal være sjovt at være en del af breddefodbolden, og det er interessant at være med til at optimere forholdene, forklarer Brian Holst Pedersen om motivationen bag sin frivillige indsats i DBU Jyllands Uddannelsesudvalg.

- Hvis vi i Jylland skal have velfungerende fodboldklubber med trygge miljøer, skal trænerne være fagligt dygtige. Men det er mindst lige så vigtigt, at de har de pædagogiske redskaber, der skal til for at skabe de rigtige rammer for spillerne i klubberne. Omvendt skal spillerne og klubberne uddannes i at skabe de rigtige rammer for trænernes arbejde, tilføjer han.

Netop dette balanceforhold er central for Brian Holst Pedersen, men det er altså ikke kun træneruddannelse, der er under radaren. Samtalen sporer sig ind på dommerområdet. Her opfordrer Brian Holst Pedersen Fodbolddanmark til at tage et fælles ansvar i rekrutteringen af nye dommere. Det er et område, der kommer til at fylde meget, og ifølge ham er uddannelse også her afgørende for breddefodbolden.

Det handler hele tiden om at være med til at sikre gode uddannelsestilbud til klubber, ledere, trænere, spillere og dommere. Det er dem, som holder hjulene i gang, og de skal have gode forhold Brian Holst Pedersen

Frivilligheden og foreningslivet kan så meget
- I min tid som formand for Uddannelsesudvalget har vi formået at støtte op om alle de andre udvalg, og det har været og er fortsat det vigtigste for mig. Det handler hele tiden om at være med til at sikre gode uddannelsestilbud til klubber, ledere, trænere, spillere og dommere. Det er dem, som holder hjulene i gang, og de skal have gode forhold. Det synes jeg, at vi i DBU Jylland sikrer, vurderer han.

Selvom Brian Holst Pedersen i den grad brænder for uddannelse i breddefodbolden, er det ikke kun det faglige arbejde, der driver værket for Herning Fremad-manden. Frivilligheden og foreningslivet giver ham meget andet. Sporten og klubben har været hans andet hjem, og i dag er både hans søn og datter trådt i samme fodspor. Begge slår de deres folder i klubben som spiller og træner, og den udvikling glæder Brian Holst Pedersen.

- Man får venner for livet, møder en masse nye mennesker og udvider ganske enkelt sit netværk ved at være frivillig og en del af foreningslivet. Derudover får man en masse spændende oplevelser, mens man udvikler sig personligt. Det er også rart at kunne give noget tilbage til sin sport og klub, afslutter han og henviser stolt til sine stærke klubrødder i Herning Fremad.