Børn, ungdom, samfund, senior, fair play, dommer, uddannelse og meget andet.

DBU Jylland har nu sammensat det stærke hold af frivillige ledere, der i de kommende 12 måneder skal udgøre de centrale udvalg i den jyske breddefodbold. 

Omkring 280 frivillige, ulønnede personer har alle sagt ja til at være en del af DBU Jyllands mange forskellige organer i 2020 - centralt såvel som regionalt. 

Allerede i december nedsatte regionerne de forskellige lokale arbejdsgrupper. Nu har DBU Jyllands bestyrelse så færdiggjort puslespillet med de forskellige centrale udvalg.

Og allersidste skridt i denne proces tages, når de centrale udvalg får sammensat en håndfuld underliggende arbejdsgrupper og netværk. Disse offentliggøres her på hjemmesiden, når alle detaljer er på plads.

Du kan møde tre af DBU Jyllands frivillige ledere her:

Brian Holst Pedersen, formand for Uddannelsesudvalget
Birgitte Hamborg Faarbæk, formand Region 3's pigegruppe
Henrik Bjerregaard, medlem Region 1's pigegruppe

Den vigtigste ressource

- Mennesker er vores vigtigste ressource – ligesom i fodboldklubberne. Derfor arbejder vi målrettet med rekruttering og fastholdelse af frivillige, og jeg er da utrolig stolt over at være en del af en organisation, der favner så mange kompetente og engagerede mennesker, siger DBU Jyllands formand, Bent Clausen.

Også i år har der været stor fokus på diversitet – herunder rekruttering af flere kvinder.

- Som organisation skal vi gerne være et spejl af de aktive i vores medlemsklubber. Derfor arbejder vi på at opnå en større diversitet i vores udvalg og grupper. Udviklingen går den rigtige vej, men vi er ikke lykkedes helt, og der skal nye strategier til for at nå vores mål. Derfor har vi også yderligere tiltag på vej, siger Bent Clausen.

 

Mennesker er vores vigtigste ressource – ligesom i fodboldklubberne. Bent Clausen, formand for DBU Jylland

Gengangere og nye ansigter

De mange frivillige i DBU Jyllands forskellige organer er bl.a. med til at sikre nærhed og en direkte forbindelse til de jyske fodboldklubber.

I forhold til sidste år er der rigtig mange gengangere i DBU Jyllands frivillige lederflok. Der er også nogle, der har ønsket at holde pause eller stoppe helt, ligesom der selvfølgelig også er nye og spændende ansigter i kredsen af frivillige.

Bl.a. Ulla Varneskov, udviklingschef hos Kultur & Fritid i Vejle Kommune og Katja Rask Kjær, forstander for Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation i Aalborg. De er begge nye i Samfundsudvalget.

Nye måder at arbejde på

Som noget nyt vil netop Samfundsudvalget strukturere arbejdsgangene anderledes i 2020. I stedet for faste underliggende grupper med fast mødefrekvens vil udvalget sammensætte tre netværk indenfor områderne: faciliteter, kommuner og get2sport (understøttelse af foreningslivet i udsatte boligområder).

Tanken er, at netværkene kun skal mødes fysisk en gang om året. Den øvrige dialog og kommunikation vil foregå via mail, telefon og videomøder. Der udpeges en formand for hvert netværk. Og disse formænd vil sammen med DBU Jyllands administration drive arbejdet med ansvar overfor Samfundsudvalget.

Arbejdsformen skal gerne skabe mere fleksibilitet og dynamik og samtidig gøre det muligt at tiltrække og fastholde nye typer frivillige til DBU Jyllands organisation.

Kontinuitet på nøgleposter

I forhold til 2019 er det lykkedes at fastholde kontinuitet og en rød tråd på alle de vigtige formandsposter på fagområderne.

Her er de nye centrale udvalg:

Bestyrelsen (valgt af klubberne på delegeretmødet og de regionale årsmøder):
Bent Clausen (formand)
Ole Ladefoged (næstformand)
Hans Mogensen (økonomiansvarlig)
Kristian Nørgaard Thomsen (Region 1)
Johnny Krogh Hansen (Region 2)
Claus Warming (Region 3)
Jens Christian Hansen (Region 4)
Lars Olesen (ordinært medlem)
Peter Tornbo (ordinært medlem)
Ove Lyhne (sekretær)
Mads D. Larsen (sekretær)

Forretningsudvalget (valgt af klubberne på delegeretmødet):
Bent Clausen (formand)
Hans Mogensen (økonomiansvarlig)
Ole Ladefoged (næstformand)
Ove Lyhne (sekretær)
Mads D. Larsen (sekretær)

Appeludvalget (valgt af klubberne på delegeretmødet):
Eigil Pedersen
Lars W. Knudsen
Tommy Olesen (formand)
David Kiær Nielsen (sekretær)

Disciplinærudvalget (valgt af klubberne på delegeretmødet):
Christian Fynsk
Jørgen Trankjær
Kristian Nørgaard Thomsen (formand)
Ole Frandsen (sekretær)

Børneudvalget:
Claus Behrndt
David Kiær Nielsen (sekretær)                          
Johnny Krogh Hansen (formand)
Karina Kallehauge (faglig konsulent)              
Line Bruhn Jørgensen             
René Brun Pedersen (administrativ regional repræsentant)
Søren Larsen
Henrik Flensborg Hansen

Ungdomsudvalget
Inge Lund-Nielsen (sekretær)
Ivan A. Andersen (faglig konsulent)                
Jens Jørgen Møller Nielsen   
Jørgen Rasmussen
Jørgen Staun  
Kenneth Nielsen
Lars Olesen (formand)
René B. Sørensen

Seniorudvalget:
Jacob Drachmann Haag
Jens Christian Hansen
Lene Sveistrup Bengtsson (formand)
Morten Madsen
Ole Frandsen (sekretær)
Svend Drejer

Uddannelsesudvalget:
Brian Holst Pedersen (formand)
Brian Hølledig
Jacob Tind
Peter Tornbo
René Jensen (sekretær)

Dommerudvalget:
Allan Falch
Anders Søgaard Kristensen
Dan Weller
Hans Mogensen
Jack Hansen (sekretær)
Jakob Bille (sekretær)
Lars Schou Nielsen
Morten Rask Thomsen (formand)
Ulrich Bossow

Samfundsudvalget:
Pia Katballe Sørensen (formand)
Mahmoud Dirawi
Rasmus Johansen
Knud Erik Kristensen
Jens Christian Hansen
Katja Kjær Rask
Ulla Varneskov
Jacob Madsen (sekretær)
Søren Pinstrup (sekretær)
En vakant plads – profil under udarbejdelse, og kandidat endnu ikke kontaktet

Fair-Play udvalget:
Dergham Abdul Rahman
Jacob Lauge Mauritsen (sekretær)
Jesper Støvring
Kristian Nørgaard Thomsen
Michael Koch (formand)
Toni B. Lynge

Vinterudvalget:
Henrik Sloth (formand)
Ole Ladefoged
Knud Erik Kristensen
Jørgen Staun
Torben Nielsen
René Nørgaard Johansen
Kenneth Nielsen
Michael Dahl Mathiesen (faglig konsulent)
Hans Sørensen (sekretær)

HR-gruppen:
Peter Tornbo (formand)
Teddy Pedersen
Theresa Blegvad
Nikolaj Sloth (sekretær)
Lene Sveistrup Bengtsson

Image-gruppen:
Bent Clausen
Mads D. Larsen (sekretær)
Morten Rask Thomsen
Peter Tornbo (formand)

Hædersbevisningsgruppen:
Hans Mogensen (formand)
Lars W. Knudsen
Steffen Olesen
Susanne Jensen (sekretær)

Ungdoms Advisory Board:
Marie Greve
Thomas H. Jensen (formand)
Sidsel Haugaard
Daniel Broders
Andreas Vang
Nagin Ravand
Anders Jensen
Magnus Bojer
Søren T. Nielsen
Michael Dahl
Line Bruhn Jørgensen
William Rams
Lasse Nielsen
Nikolaj Sloth (sekretær)

Regionsformandsgruppen:
Kristian Nørgaard Thomsen
Johnny Krogh Hansen
Claus Warming (formand)
Jens Christian Hansen
Ole Ladefoged
Søren Pinstrup (administrativ repræsentant)
Hans Sørensen (administrativ repræsentant)
Elin Søbye (administrativ repræsentant)
Martin Clausen (administrativ repræsentant)
Nikolaj Sloth (sekretær)

Styregruppen Vision 2020:
Peter Tornbo (formand)
Claus Warming
Hans Mogensen
Nikolaj Sloth (sekretær)

Styregruppen Organisationsudvikling:
Bent Clausen (formand)
Ole Ladefoged
Hans Mogensen
Peter Tornbo
Lars Olesen
Mads D. Larsen (administrativ repræsentant)
Henriette K. Jensen (administrativ repræsentant)
Ove Lyhne (administrativ repræsentant)
Nikolaj Sloth (sekretær)

Netværket for Superliga-klubbernes amatørformænd:
Bent Clausen (mødeleder)
Lars Olesen
Ove Lyhne (sekretær)
Fra DBU Fyn deltager formand Bjarne Christensen

Elitekontakt-gruppen:
Lars Olesen (mødeleder)
Steffen Pedersen (sekretær)
Øvrige deltagere udpeges ad hoc