Opdateret den 10. december kl. 16.20:

Torsdag den 10. december bekendtgjorde sundhedsministeren, at mandagens skærpede, lokale corona-restriktioner og tiltag med henblik på at knække smittekurven i Aarhus Kommune nu udvides til at gælde hele Region Midtjylland samt Aalborg, Vejle, Fredericia og Middelfart Kommuner. I Aarhus Kommune er de allerede gældende, i de resterende områder gælder de fra og med fredag den 11. december, kl. 16 til og med søndag den 3. januar.


Beslutningerne får selvsagt også store konsekvenser for idræts- og foreningslivet i de pågældende kommuner (bl.a. fjernelse af muligheden for at være 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge til og med 21 år samt lukning af indendørs idrætsfaciliteter).

Hvad betyder det for klubberne i de berørte kommuner?
Er din klub bosiddende i en af de berørte kommuner, er al indendørs idræt lukket til og med søndag den 3. januar, ligesom indbyggerne opfordres kraftigt til at holde sig til de restriktioner og anbefalinger, som gælder det sted, man har bopæl. Derudover gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer nu for alle i de berørte kommuner – også for idrætsaktiviteter for børn og unge til og med 21 år.

Fem hurtige spørgsmål og svar

Må vi fortsat træne i grupper á max. 10 personer inkl. træner, hvis vi træner udendørs?+

Ja, det er fortsat muligt at træne i mindre grupper på max. 10 personer, hvis træningen finder sted udendørs, og der fortsat er adgang til faciliteten (baner, boldrum, mm.).

Vores lokaler (i en af de berørte kommuner) er privatejede eller selvejende – kan vi fortsætte vores indendørs træning?+

Nej, nedlukningen af indendørs idræt omfatter alle indendørs idrætsfaciliteter - også kommercielle, privatejede og selvejende.

Må et hold eller en spiller bosiddende i en af de berørte kommuner krydse kommunegrænsen til en anden kommune for at deltage i en udendørs træning eller kamp?+

Alle beboere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at holde sig til de restriktioner og anbefalinger, som gælder det sted, man har bopæl.

Dvs. at man f.eks. ikke bør spille fodbold mere end 10 personer samlet i en anden kommune, idet man ikke kan gøre det i ens egen bopælskommune.

Må vi fortsat holde klubhuset åben for salg af mad og drikke?+

Klubhuse med salg af mad og/eller drikke hører under restriktionerne for restaurationsbranchen. Det betyder, at de skal holdes lukket frem til 3/1, ligesom restauranterne og caféerne i Aarhus Kommune. Der er dog mulighed for at sælge take-away.

De skærpede restriktioner betyder, at vi har hold, der ikke kan deltage i planlagte kampe/turneringer – hvordan er de stillet?+

Se nedenstående afsnit om turneringskonsekvenser.

DBU Jylland følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, idet de har kompetencen til at vurdere sundhedshensyn og restriktioner. Hvor sundhedsmyndighederne anbefaler, at der ikke afvikles fodboldturneringer, indstilles disse. Hvor sundhedsmyndighederne fortsat giver mulighed for at spille fodboldkampe, giver vi også mulighed for det.

Konsekvenser for turneringer
Vi opdaterer denne artikel løbende i forhold til de rent praktiske konsekvenser af den aktuelle situation i de berørte kommuner. Foreløbig er der aftalt disse turneringsmæssige foranstaltninger:

Efterårets Ligaturnering for ungdomshold

Alle resterende kampe med deltagelse af hold fra de berørte kommuner annulleres. 
Dommere vil modtage besked via dommerændringsjournal.

Kunstgræsturnering for U11-U12 Piger/Drenge

Der er ingen programsatte kampe i perioden 11/12-3/1.

Vinterturnering for ungdom Liga 1 og 2

Alle kampe fra fredag den 11/12 ind til 3/1 med deltagelse af hold fra de berørte kommuner udsættes.
Dommere vil modtage besked via dommerændringsjournal.

Vinterturnering for ungdom Liga 3, 4 og 5 samt evt. 7-mands

Alle kampe fra fredag den 11/12 ind til 3/1 med deltagelse af hold fra de berørte kommuner udsættes.
Dommere vil modtage besked via dommerændringsjournal.

Indefodbold

Alle kampe i tredje runde med afvikling i den kommende weekend (12/12-13/12) med deltagelse af hold fra de berørte kommuner annulleres - som udgangspunkt afvikles alle resterende kampe, men i en anden form. Klubberne vil få direkte besked, hvis enkelte stævner ekstraordinært må aflyses. Stævnearrangørklubber fra de berørte kommuner i haller uden for kommunen vil blive erstattet af andre klubber.

Desuden annulleres alle stævner i tredje runde med afviklingssted i de berørte kommuner.
Er der hold uden for de berørte kommuner, der som konsekvens heraf ikke kan få afviklet kampe i tredje runde, forsøger vi at tilpasse programmet ved andre stævner i samme weekend, hvor det er muligt. Klubberne vil få direkte besked om et eventuelt alternativt stævne senest fredag den 11/12.

Evt. konsekvenser for kvalifikation til mesterskaber afgøres på et senere tidspunkt.
Dommere vil modtage besked via dommerændringsjournal.

Futsal

Der er ingen programsatte kampe i perioden 11/12-3/1.

Dommere

Dommere vil modtage besked om ændringerne via dommerændringsjournaler. Dommere bosat i en af de berørte kommuner kan ikke påsættes kampe i DBU Jylland-regi (hverken inden for eller uden for kommunen) i perioden 11/12-3/1 - kontakt din påsætter, hvis du som dommer har spørgsmål eller er i tvivl.


Få overblikket over corona-restriktioner i idrætten lokalt og nationalt her:

 

Særlige restriktioner i Region Midtjylland
samt Aalborg, Vejle, Fredericia
og Middelfart Kommuner
- fra 11. december til 3. januar 2021

Restriktioner i øvrige kommuner
- gældende frem til 28. februar 2021

Indendørs idræt

Ikke tilladt
(professionel idræt undtaget)

Tilladt

Udendørs idræt

Tilladt

Tilladt

Forsamlingsforbud

10 personer inkl. træner
(kun udendørs træning)

Alder 0-21 år: 50 personer inkl. træner

Alder fra 22 år: 10 personer inkl. træner

Stævner og turneringer

I praksis meget vanskeligt med et forsamlingsforbud på max 10 personer.

Man bør heller ikke deltage i stævneaktiviteter i kommuner med mindre restriktive regler.

Tilladt, så længe forsamlingsforbuddet overholdes.

Publikum
- indendørs (også professionelle stævner)

Ikke tilladt

Op til 500 siddende med næsen i samme retning.

Bemærk, at udøvere, trænere mv. tæller med i de 500 personer.

Publikum - udendørs (også professionelle stævner)

Op til 500 siddende med næsen i samme retning.

Bemærk, at udøvere, trænere mv. tæller med i de 500 personer.

Op til 500 siddende med næsen i samme retning.

Bemærk, at udøvere, trænere mv. tæller med i de 500 personer.

Mundbind i idrætsfaciliteter

 

 

Krav om mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter.

Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover, fra man træder ind i bygningen, og til man træder ind i omklædningsrummet.

Overnatning

Der må ikke arrangeres aktiviteter med overnatning, herunder træningslejre, stævner, osv.

Der må ikke arrangeres aktiviteter med overnatning, herunder træningslejre, stævner, osv.

Omfattede kommuner

69 kommuner:

  • Region Hovedstaden (Bornholms Kommune undtaget).
  • Hele Region Sjælland.
  • Hele Region Midtjylland.
  • Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner i Region Syddanmark.
  • Større danske byer: Odense og Aalborg kommuner.

Alle øvrige kommuner

 


DBU Jylland er klar til bistand
DBU Jyllands personale er naturligvis fortsat klar til at servicere klubberne, også i denne svære situation. Vi er både klar pr. telefon og mail, men et virtuelt møde kan også arrangeres.

KONTORTID: Man-tors kl. 9-16 og fre kl. 9-14.30 DBU JYLLAND REGION 1
KONTORTID: Man-tors kl. 9-16 og fre kl. 9-14.30 DBU JYLLAND REGION 2
KONTORTID: Man-tors kl. 9-16 og fre kl. 9-14.30 DBU JYLLAND REGION 3
KONTORTID: Man-tors kl. 9-16 og fre kl. 9-14.30 DBU JYLLAND