Kontrasten kunne næppe have været større.

Mens FC Midtjylland og Liverpool FC onsdag aften tørnede sammen i Champions League i Herning, benyttede en flok nordjyske klubledere knap to timers kørsel derfra aftenen på at diskutere, hvordan man bedst kan overleve som en lille breddeklub i et tyndt befolket område. Det skete på DBU Jylland Region 1s årsmøde i Aalborg.

Heldigvis kan fodbolden favne det hele, modvilligt også corona-virussen, der deltog som en uvelkommen, blind passager på årsmødet.

Det skulle nemlig oprindeligt have været afviklet den 24. november, men nedlukningen af syv nordjyske kommuner kom godt og grundigt på tværs. Derfor blev det i sin tid udsat.

Med forsinkelse skete det så til gengæld onsdag aften, hvor i alt 33 fodboldledere var mødt frem, og omkring yderligere 30 fulgte med hjemmefra via video-streaming. De fysisk deltagende måtte dog se langt efter den traditionelle spisning og muligheden for at netværke og hyggesnakke, som ikke var muligt på grund af de mange corona-restritiktioner.

Og samtidig havde virussen tilmed i sidste øjeblik også ramt Region 1’s bestyrelse på den måde, at tre bestyrelsesmedlemmer var nødsaget til at melde afbud grundet corona-mistanke og lade sig isolere derhjemme.

Mærkelige tider....

Trods de svære vilkår blev det dog en fin aften alligevel med en god drøftelse af de fremsatte forslag, herunder de svære vilkår, som mange små fodboldklubber i tyndt befolkede områder oplever i dagligdagen.

Næstformand Jørgen Staun vikarierede som mødeleder for regionsformand, Kristian Nørgaard Thomsen, der ganske vist var til stede på årsmødet, og også bød velkommen. Men efter en krævende operation tidligere på efteråret har han været fraværende i en periode, og derfor overlod han denne gang depechen til Jørgen Staun, der i sin beretning bl.a. satte fokus på fodboldens vigtige fællesskab, på respekt og fair play og på breddefodboldens økonomi, ligesom han takkede klubberne for deres omstillingsparathed i disse mærkelige og trælse tider, som det blev formuleret på godt nordjysk.

Hvordan stiller vi hold?

Under forslagsbehandlingen anbefalede Holtet IF sit forslag om at udvide den fleksibilitetsregel, der gør det muligt at frit benytte 3 spillere fra klubbens nærmest højere rangerende seniorhold i Serie 6 Herrer og Serie 2 Kvinder. Klubben ønsker, at reglen skal omfatte Serie 1 Kvinder og eventuelt også Serie 5 Herrer, og understregede, at det udelukkende handler om give et bedre værktøj til at kunne stille hold – og dermed få flere kampe afviklet.

Axel Petersen, Svenstrup/Godthåb, bakkede op om Holtet Ifs forslag, men foreslog en række præciseringer.

Jens Peter Hansen fra Vadum IF fortalte om sin klubs forslag om at indføre mere fleksibilitet i reglerne for op- og nedrykning af spillere:

- Vi ønsker en principiel ændring af, hvordan man skal kunne spilles fri til nedrykning. Forstået på den måde at man som spiller ikke kun skal kunne spilles fri, når det højere rangerende hold spiller. Vi har haft nogle uheldige oplevelser, hvor det højest rangerende holds kamp er blevet flyttet, og det gør det svært for en klub som os, der har 24-25 spillere til to 11-mandshold i serie-rækkerne, sagde Jens Peter Hansen.

Han fortalte også, at Vadum IF og IF Lyseng fra Region 3 arbejder på at stille et fælles forslag om mere fleksibilitet i op- og nedrykning af spillere til delegeretmødet i Herning.

Trussel mod klubberne

Niels Sørensen, formand for Skovsgaard Boldklub, motiverede klubbens forslag om at indføre to-årige årgange i børne- og ungdomsrækkerne.

- Trods en massiv indsats må vi konstatere, at vi mister mange spillere rundt omkring i de små samfund. Vi har svært ved at have 15-16 spillere i samme årgang. Derfor er eneste mulighed for os at lave samarbejder med naboklubberne. Den nuværende model med et-årige årgange er efter vores opfattelse en trussel mod breddeidrætten. Derfor er vi nødt til at gå andre veje, sagde Niels Sørensen.

Axel Petersen fra Svenstrup/Godthåb udtrykte sympati for forslaget, og opfordrede DBU Jylland til at lave en analyse af, om der f.eks. skal indføres to-årige årgange i nogle aldersgrupper, men også vurdere, om der er for mange niveauer i de enkelte årgange, hvilket spreder holdene ud. Han sagde dog samtidig, at der med den nuværende et-årige model er fleksibilitet til at vurdere, om man vil melde til i f.eks. U12 eller U13.

Fleksibiliteten forsvinder

Jørgen Staun fra Region 1’s bestyrelse og medlem af DBU Jyllands Ungdomsudvalg forklarede, at DBU Jylland gør alt for at sikre hver enkelt klubs eksistens – og at man hele tiden følger tilmeldingstallene og vurderer årgange, hold, niveauer o.s.v.

- Vi har lige nu nogle kørselsafstande, der er helt urimelige. Det kan vi hurtigt blive enige om. Ulempen ved dette forslag er bare, at man fjerner klubbernes fleksibilitet til selv at bestemme, hvilken årgang man vil melde til i, og med to-årige årgange er konsekvensen også, at der i værste fald kan blive 30 måneders aldersforskel på den yngste og den ældste spiller. Jeg tror ikke på, at to-årige årgange giver flere spillere, men det er jo i sidste ende op til klubberne, om man ønsker et-årige eller to-årige årgange, sagde Jørgen Staun.

Den endelige behandling af forslagene finder sted på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning den 9. januar 2021.

Genvalg til bestyrelsen

Regionsformand Kristian Nørgaard Thomsen og bestyrelsesmedlemmerne Henrik Sloth og Søren Larsen blev alle genvalgt til en ny to-årig periode til regionsbestyrelsen, og Gitte Sørensen, som af valgtekniske årsager kun blev valgt for en 1-årig periode i 2019, modtog også genvalg.

Bestyrelsesmedlemmerne Claus Fallingborg, Jørgen Staun og Karsten Elkjær var ikke på valg i år, da de alle tre blev valgt for en to-årig periode i årsmødet i 2019.

Årsmødet blev med altid sikker fod driblet i mål af aftenens dirigent, Tommy Olesen.