Den oprindelige mødedato for DBU Jylland Region 1’s årsmøde var egentlig den 24. november, men nedlukningen af syv nordjyske kommuner kom godt og grundigt på tværs. Derfor blev det udsat.

Nu er det heldigvis blevet lidt mere almindelige tilstande i det nordjyske igen og dermed også muligt at gennemføre arrangementet, og det sker onsdag den 9. december.

I alt 20 klubber er tilmeldt det fysiske møde, mens repræsentanter fra 14 klubber har tilmeldt sig streamingen, som betyder, at de kan følge mødet hjemmefra dagligstuen via video

Årsmøde med regler og restriktioner

Region 1’s årsmøde er det fjerde og sidste af slagsen under DBU Jylland i 2020, og ligesom årsmøderne i Region 2, 3 og 4 vil arrangementet i Aalborg også være underlagt en lang række restriktioner og begrænsninger grundet corona-situationen.

Generalforsamlinger, årsmøder m.v. er p.t. undtaget fra forsamlingsforbuddet under forudsætning af, at en lang række praktiske forhold opfyldes. Derfor gennemføres møderne, men som nævnt under en lang række  særlige foranstaltninger.

DBU Jylland har af samme grund reduceret sin repræsentation på møderne, således at det kun er frivillige og medarbejdere med nødvendige opgaver, der deltager på møderne. Øvrige DBU Jylland-personer vil følge med hjemmefra via video. 

Valg til regionsbestyrelsen

De fremmødte klubber skal på årsmødet vælge fire medlemmer til Region 1’s bestyrelse.

Regionsformand Kristian Nørgaard Thomsen og bestyrelsesmedlemmerne Henrik Sloth og Søren Larsen er alle på valg og villige til en ny to-årig periode, og Gitte Sørensen, som af valgtekniske årsager kun blev valgt for en 1-årig periode i 2019, er også klar til en ny tørn.

Derudover kan de nordjyske klubber naturligvis også opstille andre kandidater.

Bestyrelsesmedlemmerne Claus Fallingborg, Jørgen Staun og Karsten Elkjær er ikke på valg i 2020, da de alle tre blev valgt for en to-årig periode i årsmødet i 2019.

Tre priser til nordjyske fodboldfolk

Modtagerne af Årets Fodboldklub i Region 1, Gør en forskel-prisen i Region 1 og Årets Fodbolddommer i Region 1 vil også blive offentliggjort på mødet. 

Og ligesom i de øvrige regioner skal de nordjyske fodboldledere også gennemgå de fremsatte forslag. Alle 12 forslag kan ses i fuld ordlyd på DBU Jyllands hjemmesideDen endelige vedtagelse finder sted på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning den 9. januar 2021. 

Læs alt om de regionale årsmøder her.