Mange fodboldspillere og forældre synes, det er dyrt at spille fodbold. Med kontingentsatser på alt mellem 500, 750 og 1000 kroner pr. halvår, så kan man også godt følge deres tankegang.

Men i forårets udgave af gratis-magasinet, Jysk Fodbold, har DBU Jyllands økonomiansvarlig, Hans Mogensen, lavet et lille regnestykke for at sætte tingene i perspektiv.

Så meget koster det at gå til fodbold
- Jeg er hovedformand i Kristrup Boldklub, og der koster det 1000 kroner i kontingent for seniorspillerne pr. halve år. De fleste hold spiller 14 kampe pr. sæson, og det giver 28 kampe i alt. Samlet giver det 56 timers fodbold pr. år, hvis man sætter to timer af til hver kamp, indleder Hans Mogensen regnestykket.

Udover kamp er der naturligvis også træning. Lad os sige, at spillerne har mulighed for at komme til to ugentlige træningspas i 40 uger, og hvert trænings­pas er halvanden time. Det giver 120 timers træning. På årsbasis bliver det til 56 timer til kamp og 120 timer til træning, hvilket samlet set gi­ver 176 timers fodbold.

Slutteligt tager vi de 2000 kroner for et helt års fodbold, og dividerer med 176, som er antallet af fodboldtimer. Det giver ll,40 kroner for hver times fodbold.

Er det for billigt at gå til fodbold?
Hvor kan man ellers få så god en aktivitet til 11,40 kroner pr. time?

På baggrund af regnestykket her mener Hans Mogensen, der selv er hovedformand i Kristrup Boldklub, at klublederne bør overveje, om ikke tiden er inde til at hæve kontingenterne.

Klubberne gør et stort stykke arbejde ud af at skaffe pen­ge på alverdens aktiviteter for at få pengene til at holde. De mange kræfter, som mange frivillige bruger på at lave overskudsaktiviteter af den ene eller anden art, kunne man efter Hans Mogensens mening med en højere kontingentindtægt bruge anderledes, f.eks. på at lave et endnu bedre fod­boldtilbud.

- Personligt mener jeg, at vi godt kan trække i retning af at hæve fodboldkontingenterne. Jeg ved godt, det ikke nødvendigvis er en populær holdning, men vi skal være stol­te af vores gode produkt og ikke være bange for at kræ­ve lidt ekstra for det, slutter Hans Mogensen.

Klubber er kreative for at skaffe penge
I marts-udgaven af magasinet Jysk Fodbold kan du få inspiration til en masse økonomisk givtige aktiviteter for klubben. Der er f.eks. klubber, der arrangerer traktortræk, der stiller hjælpere til alverdens arrangementer, der sælger stadionnavnet, der passer en lokal benzintank og naturligvis en stribe, der arrangerer egne fodboldstævner, cups, løb, cykelløb og meget andet.

Læs hele magasinet gratis lige her

Vi præsenterer også en stor klub-undersøgelse foretaget af DBU Jylland, der kortlægger en række økonomiske fakta omkring de jyske klubber. Over 270 klubber deltog i undersøgelsen i januar/februar.

 
*Undersøgelsen blev udarbejdet ultimo januar og primo februar, altså før coronavirussen har vendt op og ned på hele Danmark og foreningslivet.