Hver eneste dag sørger Elsebeth Poulsen, Kurt Rasmussen og 15 andre frivillige fra Sindal IF for, at tankstationen er vedligeholdt. yder den bedste service til kunderne og har de billigste benzinpriser. For det kræver aftalen med F24, der er en del af OB's kæde af ubemandede automatan­læg.

- Det kører helt af sig selv. Vi har hver især ansvaret for en dag og bytter indbyr­des. I de fleste tilfælde kan vi klare udfor­dringerne selv, og ellers kontakter vi F24. Men fordi vi er lige i nærheden, kan vi ryk­ke hurtigere ud end en reparatør, der kom­mer langvejs fra, fortæller Kurt Rasmus­sen på rungende vendelbomål til gratis-magasinet Jysk Fodbold.

Føles som egen butik
El­sebeth og Kurt gør beg­ge en dyd ud af at klare arbejdet til­fredsstillende. Faktisk mener de, at den holdning er fællesnævneren for alle 17 frivillige. For der er hverken tale om en sur pligt eller et urimeligt krav. Det er lysten, der driver værket, og derfor passes F24 i Sindal, som var den de frivilliges egen tankstation.

Der er en nøje planlagt vagtplan for alle frivil­lige i F24-gruppen. Den indeholder fuldt besatte vagter og kontaktoplysninger på alle afløsere.

Det var ellers idrætsforeningens eneste bekymring ved samarbejdet: At der ikke var frivillige nok. Den blev dog aldrig til vir­kelighed, for det var hverken svært at re­kruttere eller fastholde hjælpere.

- Der kom hurtigt styr på vagtplanen også i dagtimerne. Nok fordi de frivillige så mulighederne for klubben frem for be­grænsningerne for sig selv. Vi har løbende udskiftning, men folk hænger altså ved, forklarer Elsebeth Poulsen og tilføjer:

- Det er også hyggeligt at være med og være en del af foreningslivet, selvom man er blevet lidt ældre, siger hun med smil i stemmen og henviser til sine 69 somre.

Sikker økonomisk indsprøjtning
I næsten otte år har samarbejdet fun­geret gnidningsfrit, og det ser ikke ud til at ophøre foreløbigt, for både tankstation, idrætsforening og frivillige trives.

Netop garantien ved det månedlige beløb gør en stor forskel for budgettet i hele for­eningen og dens fem afdelinger. Det for­klarer bestyrelsesformand i Sindal IF, Lui­se Nielsen, da vi fanger hende via telefon.

- Det er et kæmpe privilegium, at vi tje­ner de penge. Det er en sikker indtægt, som skaber ro i økonomien og skåner vo­res afdelinger for at diskutere, hvem der skal skabe overskud til hovedforeningen, så de i stedet kan fokusere på det sports­lige, lyder det i røret.

Pengene er med til at dække driftsudgifter til klubhus og hal. At metoden er mere alternativ, er for formanden et positivt tegn på, at de frivilliges enga­gement i Sindal IF er ud over det sædvan­lige. Hun roser samarbejdet til skyerne og takker Elsebeth Poulsen og Kurt Rasmus­sen for at gå forrest.

Pengene kommer med sikkerhed hvert år i modsæt­ning til penge fra andre arrangementer, hvor det er uvist, om der er overskud. Elsebeth Poulsen

Klubber er kreative for at skaffe penge
I marts-udgaven af magasinet Jysk Fodbold kan du få inspiration til en masse økonomisk givtige aktiviteter for klubben. Der er f.eks. klubber, der arrangerer traktortræk, der stiller hjælpere til alverdens arrangementer, der sælger stadionnavnet og naturligvis en stribe, der arrangerer egne fodboldstævner, cups, løb, cykelløb og meget andet.

Læs hele magasinet gratis lige her

Vi præsenterer også en stor klub-undersøgelse foretaget af DBU Jylland, der kortlægger en række økonomiske fakta omkring de jyske klubber. Over 270 klubber deltog i undersøgelsen i januar/februar.

 
*Undersøgelsen blev udarbejdet ultimo januar og primo februar, altså før coronavirussen har vendt op og ned på hele Danmark og foreningslivet.