DBU Jylland er de jyske fodboldklubbers organisation.

Det betyder helt konkret, at klubberne på de fire regionale årsmøder i november vælger fodboldledere til at repræsentere sig i de fire regionsbestyrelser.

Nedenfor kan du finde en status for de fire regioner med et foreløbigt overblik over, hvilke poster, som skal besættes på de kommende årsmøder - samt hvilke af DBU Jyllands kandidater, som er villige til valg eller genvalg.

Det er naturligvis vigtigt at understrege, at de jyske fodboldklubber til hver en tid kan opstille alternative kandidater til regionsbestyrelserne.

DBU Jylland Region 1:

De nordjyske fodboldklubber skal på årsmødet i Aalborg torsdag den 21. november vælge fire bestyrelsesmedlemmer.

Karsten Elkjær, Jørgen Staun og Claus Fallingborg er alle villige til genvalg. Sidstnævnte blev af valgtekniske årsager kun valgt for en et-årig periode i 2018 og er derfor allerede på valg igen.

Samtidig har regionen ønske om at udvide bestyrelsen med en person med særlig fokus på pigefodbolden.

Derfor opstiller regionsbestyrelsen Gitte Sørensen til denne post.

Hun er pige-/kvindekoordinator og bestyrelsesmedlem i Brønderslev IF og er allerede meget aktiv i DBU Jylland på pigeområdet, bl.a. formand for Region 1s pigevisionsgruppe.

Regionsformand Kristian Nørgaard Thomsen og bestyrelsesmedlemmerne Henrik Sloth og Søren Larsen blev alle valgt for en to-årig periode i 2018 og er derfor ikke på valg i år.

DBU Jylland Region 2:

Fodboldklubberne under DBU Jylland Region 2 skal på årsmødet i Aulum tirsdag den 26. november vælge ny formand.

Efter fem år på posten og 10 år i regionsbestyrelsen, har Johanne Berg nemlig besluttet sig for at stoppe, når hendes nuværende valgperiode udløber på årsmødet.

- Jeg har haft nogle rigtig spændende og lærerige år som frivillig i Region 2, DBU Jylland og DBU, hvor jeg har mødt en masse kompetente og engagerede mennesker. Men nu er tiden inde til at prioritere min tid lidt anderledes. Derfor har jeg efter længere tids overvejelse besluttet at stoppe som frivillig i DBU Jylland, når min valgperiode udløber, fortæller Johanne Berg.

I stedet indstiller regionsbestyrelsen Johnny Krogh Hansen som Johannes afløser på regionsformandsposten. Johnny er formand for Ravnsbjerg IF og blev valgt ind i Region 2’s bestyrelse i november 2015.

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Flensborg Hansen og Jørgen Rasmussen modtager genvalg til en ny to-årig periode.

Desuden arbejder regionsbestyrelsen på at finde en afløser for Johnny Krogh Hansen som ordinært bestyrelsesmedlem. Dette arbejde er ikke endeligt afsluttet endnu.

Michael Koch, Poul Overgaard og Torben Nielsen blev valgt for to-årige perioder sidste år og er derfor ikke på valg i 2019.

DBU Jylland Region 3:

I Region 3 stiller bestyrelsesmedlemmerne Rasmus Johansen og Søren Juul op til genvalg, når der holdes årsmøde onsdag den 27. november på Hotel Pejsegården i Brædstrup.

Bestyrelsesmedlem Rene Nørgaard Johansen har valgt ikke at genopstille, mens herudover er der yderligere en vakant plads i bestyrelsen (i forhold til den maksimale grænse på syv medlemmer). Derfor arbejder regionsbestyrelsen på at finde nye profiler, som kan være med til at give regionsbestyrelsen en ny retning.

Regionsformand, Claus Warming og bestyrelsesmedlemmerne Anne Andersen og Morten Møller Pedersen blev alle valgt for to-årige perioder i 2018 og er derfor ikke på valg i år.

DBU Jylland Region 4:

Der skal vælges i alt tre bestyrelsesmedlemmer i DBU Jylland Region 4, som holder årsmøde onsdag den 20. november i Skærbæk.

Bestyrelsesmedlemmerne John Møller Pedersen, Kenneth Nielsen og regionsformand Jens Christian Hansen er på valg og modtager genvalg.

Brian Christiansen, Lise-Lotte Klinge og Claus Behrndt blev alle genvalgt til DBU Jylland Region 4s bestyrelse for en ny to-årig periode i 2018 og er derfor ikke på valg i år.

I henhold til DBU Jyllands love er der mulighed for at vælge et syvende medlem til bestyrelsen. Region 4 har dog ingen planer om at søge denne mulighed på nuværende tidspunkt.

Læs mere om årsmøderne:

https://dbujylland.dk/om-dbu-jylland/organisationen/regionale-aarsmoeder/

 

Tilmelding til årsmøderne:

Region 1:

Tilmelding til årsmødet.

Region 2:

Tilmelding til årsmødet.

Region 3:

Tilmelding til årsmødet.

Region 4:

Tilmelding til årsmødet.