MENU

Endnu mere fokus på udvikling i jysk/fynsk børnetilbud

DBU Jylland og DBU Fyn har gennemført en række justeringer af Golden League-konceptet, som i øvrigt også skifter navn efter sommerferien. Formålet er at skærpe udviklingselementet endnu mere.

Endnu mere fokus på udvikling i jysk/fynsk børnetilbud
AF: Mads D. Larsen, DBU Jylland Kommunikation//

 

Det såkaldte Golden League-koncept for U10, U11 og U12 Drenge står foran en række justeringer og tilpasninger.

Det sker for at sætte endnu mere fokus på, at der er tale om et udviklingstilbud for spillere, som tidligere har manglet passende matchning, og ikke en mesterskabsturnering, som nogen fejlagtigt har opfattet det som.

- Hensigten er helt overordnet at sætte endnu mere fokus på udviklingselementet i børnefodbold-tilbuddet og samtidig nedtone de elementer, som signalerer elite, forklarer fodboldfaglig rådgiver i DBU Jylland, David Kiær Nielsen.

Børnenes guldalder

- Eksempelvis har vi valgt at droppe navnet Golden League. For hensigten var egentlig oprindeligt at bruge et navn, der skabte sammenhæng til Guldalder-begrebet, som dækker over den periode, hvor børn har de største tekniske indlærings- og udviklingsmuligheder. Men navnet er er i stedet blevet opfattet som noget elitært, så det laver vi om på nu. Det har simpelthen fyldt for meget, forklarer David Kiær Nielsen.

I stedet har DBU Jylland og DBU Fyn valgt noget ganske udramatisk, nemlig: ”Jysk-Fynsk U10/U11/U12-række”.

Samtidig skifter de forskellige rækkenavne (Platin, Guld, Sølv, Bronze, Jern og Kobber) også betegnelser og vil frem over blive betegnet Liga 1, 2, 3 osv.

Hvad angår selve det faglige indhold, gennemføres der fire forskellige ændringer og justeringer:

Obligatorisk uddannelsesdag for trænerne, hvis holdet skal deltage i turneringen.

For kommende U10-hold, der søger optagelse i turneringen til et nyt turneringsår, gøres det obligatorisk, at holdets cheftræner deltager i en uddannelsesdag i juni umiddelbart efter tilmeldingsfristen, hvor der sættes fokus på udvikling af spillere frem for fokus på resultater osv., som er hele turneringens grundsten.

Uddannelsesdagen tilbydes endvidere til evt. nye trænere på hold i de andre årgange i turneringen.

Kvote for benyttelse af antal spillere i turneringen.

For at signalere, at det er en udviklingsrække, og hjælpe klubberne til at holde et bredt fokus på de mange spillere, indføres en kvote for benyttelse af antal spillere i turneringen. Fra forskningen ved vi, at gode talentudviklingsmiljøer er kendetegnet ved ”så mange som muligt, så længe som muligt, der har adgang til gode udviklingsmiljøer”. Derfor ønsker vi at hjælpe klubberne væk fra den kortsigtede fokus på resultater her og nu. Og derfor indføres en regel om, at klubberne skal benytte mindst 10 spillere, som deltager i mindst halvdelen af kampene for U10 (5-mands) og mindst 14 spillere i U11 og U12 (8-mands).

Kvote for aldersfordelingen på benyttede spillere i turneringen.

For at tage skridt imod at modvirke den relative alderseffekt (at det primært er spillere født i første kvartal, der selekteres til førstehold m.v.), indføres en regel om, en vis andel af spillerne på holdet i en given kamp skal være født i sidste halvår. Således signaleres det, at fokus skal være på den langsigtede udvikling og ikke på kortsigtet opnåelse af resultater nu og her.

I U10 (5-mands) skal mindst 3 spillere pr. kamp være født i sidste halvår, mens det i U11 og U12 (8-mands) skal være mindst 4 spillere pr. kamp, som er fra 2. halvår. En spiller, som optræder med halvårsdispensation og således er fra en ældre årgang, tæller med som 1. halvårsspiller i dette regnskab.

Turneringsudbyderen forbeholder sig retten til at overføre hold til A-rækkerne efter hvert halvår.

For at undgå, at enkelte hold, som ikke har niveau til det, fastholder deres plads i turneringen, bliver det muligt for turneringsudbyderne at overføre det pågældende hold til den lokale A-række. Selvfølgelig som med alt andet i turneringen efter dialog med den pågældende klub.

Hvis et hold kontinuerligt gennem et halvt år taber og taber i det laveste niveau, skal de pågældende spillere ikke udsættes for fortsat at skulle køre langt for alligevel at tabe. Der vil i langt de fleste tilfælde være et bedre tilbud til det pågældende hold i den lokale A-række i DBU Fyn og DBU Jylland.

Alle ændringer vil være gældende, når aktiviteten udbydes efter sommerferien 2019.

 

Du kan læse mere om Golden League-konceptet her.

 

Log ind