MENU

Giv børnefodbolden tilbage til børnene

Der er desværre en tendens til, at der tidligere og tidligere introduceres et elitært mindset i børnefodbolden. Derfor er tiden er inde til at anskue børnefodbolden i et nyt perspektiv, skriver DBU Jyllands formand, Bent Clausen, i denne kommentar.

Giv børnefodbolden tilbage til børnene
Foto: Henrik Bjerregrav

AF: Bent Clausen, formand for DBU Jylland, organisation for 915 jyske fodboldklubber//

Mange børn elsker fodbold. Glæden, legen, fantasien, den lette tilgængelighed. Fodbold er bare sjovt, og man kan spille overalt, blot man har en bold til rådighed.

Jeg er personligt meget optaget af, at vi som voksne skal gøre vores ypperste for at fastholde og stimulere denne umiddelbare glæde og begejstring i børnefodbolden. For spillet, legen, relationerne, sammenholdet og fællesskabet giver så meget til børnene uanset om det er piger eller drenge.

Til gengæld kan børnefodbold i de forkerte rammer desværre hurtigt blive det modsatte: Alvorlig, resultatfikseret og ekskluderende. Og det er ikke en vej, som jeg ønsker for dansk fodbold. 

Koncept for børnefodbolden

Børnefodbold har ændret sig meget, siden jeg selv var barn. Dengang spillede vi på alt for store baner med alt for store mål, 11 spillere på hvert hold uanset alder (hvilket betød, at nogen reelt aldrig rørte bolden – ikke mærkeligt at de ofte stoppede!), mesterskabsturneringer for de alleryngste og trænere, der udelukkende havde fokus på at vinde.

I dag er mange af disse forhold heldigvis anderledes. Børnefodbolden er blevet tilpasset børnenes fysik og udvikling med mindre baner, nye spilleformer, der sikrer boldberøringer til alle, tilpassede boldstørrelser, fokus på udvikling frem for resultater, afskaffelse af resultatformidling til og med U12 og mange andre gode tiltag.

De overordnede rammer for alle disse tanker samlede DBU i ”Holdninger & Handlinger”, som blev introduceret tilbage i 2006. Et koncept der efterfølgende er indarbejdet i dagligdagen i langt de fleste klubber den dag i dag. ”Holdninger & Handlinger” er blevet tilpasset og ajourført i både 2012 og 2018, og 2019 kommer til at byde på helt nye initiativer på dette område. Under overskriften ”Det Gode Fodboldmiljø” er vi tæt på at kunne præsentere et nyt koncept for fodbolden med anbefalinger, værdier og holdninger. Og det er også nødvendigt. For verden forandrer sig, og det har den også gjort på børnefodbold-området siden 2006. 

Bekymrende tendenser

Desværre synes jeg faktisk, at vi lige nu oplever nogle bekymrende tendenser i børnefodbolden. 

Før jeg tager hul på dette, har jeg dog behov for at slå fast, at jeg har kæmpe respekt for den enorme indsats, som tusindvis af frivillige ledere, trænere og forældre yder i fodboldklubberne hver dag. Uden dem og deres indsats ville fodbolden ikke kunne fungere.

Men desværre er der midt i de mange gode intentioner blevet en tendens til, at der i en meget tidlig alder introduceres et elitært mindset i børnefodbolden, hvor det handler om sammensætning af førstehold – og dermed meget tidlig fravælgelse af en stor gruppe spillere, tidlig specialisering, ensidig fokus på sejre o.s.v.

Jeg tror, at der er rigtig mange grunde til, at vi oplever disse tendenser. Presset kommer fra ambitiøse forældre. Det kommer også fra licensklubberne, der har stor fokus på at bringe dansk talentudvikling op på det næste niveau. Så er der hele samfundsudviklingen. Og jeg tror desværre også, at vi i DBU på forskellig vis er med til at skubbe på udviklingen.

Tidligere specialisering

Når man som fodboldleder udtrykker bekymringer som disse, kan man nemt blive mødt med udsagn som ”nåh, nu må man heller ikke spille for at vinde længere” og tilsvarende. Men det er jo slet ikke det, som det handler om. Jeg tror, at alle fodboldspillere spiller for at vinde. Det ligger helt grundfæstet i fodboldens natur. Og det er vist uanset om man er 6 år, 26 år eller 66 år. 

Jeg er også helt med på, at unge spillere på et tidspunkt skal sluses ind i licensklubbernes talentprogrammer. Sådan hænger fodbolden jo sammen.

Men i vores iver for at ville udvikle dansk fodbold må vi bare ikke forfalde til at tro, at jo tidligere man overfører en elitær tankegang til børnefodbolden, jo bedre bliver spillerne på den lange bane. 

For eksempel er der en tendens til, at vi oplever en tidligere og tidligere specialisering, hvor mange børn fra en tidlig alder nøjes med kun at dyrke fodbold. Som fodboldmand ønsker jeg naturligvis, at børn skal gå til fodbold. Men det skal være ud fra en sund tilgang og med en respekt for, at børn styrker deres sociale og alsidige motoriske udvikling ved at dyrke flere idrætter. 

En alt for voldsom dosering af træning og kampe i en meget tidlig alder indebærer i min optik en risiko for, at børn mister lysten til fodbold, fordi de får for meget af det samme og samtidig oplever at gå glip af alt det andet, som de også er nysgerrige på at afprøve. Derudover kan man faktisk frygte, at målrettet træning i en tidlig alder kan skabe en ubalance mellem leg på eget initiativ og den strukturerede, voksenstyrede træning.

Jeg mener, at betragtninger som disse kan være med til at nuancere hele tilgangen til børnefodbolden. 

Vigtig formidlingsopgave

Desværre kan det være endog særdeles svært at overbevise meget ambitiøse forældre om, at alsidighed, generel fokus på motorisk udvikling og en legende tilgang til børnefodbold i virkeligheden giver de bedste spillere på den lange bane. 

Derfor er der stort behov for, at vi i endnu højere grad end i dag bliver i stand til at formidle viden, indsigter og holdninger til de mange tusinde frivillige i fodboldklubberne. 

Det kommer blandt andet til at ske via udbredelsen af ”Det Gode Fodboldmiljø”, som jeg nævnte tidligere. Samtidig er det håbet, at vi kan påvirke udviklingen ved at etablere så mange stærke børne-udviklingsmiljøer som overhovedet muligt og dermed løfte børnefodbolden i så mange klubber som overhovedet muligt. Og det er netop essensen i den historisk omfattende satsning, der netop nu rulles ud i fodboldklubberne i Danmark. 

Faktisk investerer vi over de kommende 10 år 45 millioner kroner i tiltaget ”Træneren er nøglen”, som er et bærende element i DBU’s samlede nationale vision for dansk fodbold. Initiativet skal være med til at sikre, at endnu flere trænere end i dag gennemgår en uddannelse. Ja, faktisk er vores håb, at den kan bidrage til en kulturændring, hvor uddannelse af børne- og ungdomstrænere ganske enkelt bliver en selvfølgelighed. Dette faglige løft kan forhåbentlig bringe børnefodbolden i den rigtige retning.

Det er i hvert fald min ambition, at vi skal drive og udvikle fremtidens børnefodbold på børnenes præmisser. Tiden er inde til at anskue børnefodbolden i et nyt perspektiv. Vi skal give børnefodbolden tilbage til børnene, så glæden, legen og fantasien forbliver de bærende værdier også i fremtiden.

Log ind