Ønsker din klub indflydelse på den fremtidige udvikling i jysk fodbold?

Så handler det om at være til stede, når DBU Jylland jf. § 8 i unionens love indkalder til delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag d. 11. januar 2020.

På vores tema på hjemmesiden kan man finde meget mere om delegeretmødet. Bl.a. det præcise program. Vi opdaterer løbende temaet med informationer og materiale.

Der er åbent for tilmelding til og med den 2. januar 2020.

Endelig behandling af forslag
På delegeretmødet skal de jyske klubber bl.a. tage endelig stilling til den samlede forslagspakke, som består af omkring 25 forslag.

Alle forslag er blevet drøftet på de regionale årsmøder i november, men for at kunne træde endeligt i kraft, skal de have opbakning af de jyske klubber på delegeretmødet.

Forslagspakken vil i sin fulde ordlyd blive offentliggjort her på hjemmesiden senest den 15. december.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelse
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Orientering om forslag til DBU Bredde og DBU
6. Valg af formand
7. Valg af næstformand
8. Valg af økonomiansvarlig
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af appeludvalg
11. Valg af disciplinærudvalg
12. Valg af indtil 3 revisorer, hvoraf én skal være registreret/statsautoriseret
13. Eventuelt

Nærmere oplysninger om kandidater til valgene, beretning m.v. vil blive offentliggjort her på hjemmesiden inden jul.

Det er også muligt at benytte sig af tilbuddet om deltagelse i DBU Jyllands nytårskur fredag aften før delegeretmødet. Navn på oplægsholder vil blive offentliggjort meget snart.

Stemme- og taleret
Alle DBU Jyllands medlemsklubber er velkomne til at deltage på delegeretmødet, men kun klubber, som har deltaget på regionernes årsmøder i november, eller som har fået dispensation, fordi de har været forhindret i at deltage i årsmødet, har stemmeret på delegeretmødet.

Hver forening kan sende højest to deltagere med stemme- og taleret, men må i øvrigt være repræsenteret med et ubegrænset antal deltagere.

De stemmeberettigede skal senest den 1. december være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år.