Repræsentanter fra DBU Jylland, DFU og Sønderjydsk Fodbolddommerklub mødtes torsdag aften for at drøfte en række forhold og konsekvenser vedrørende en disciplinærsag fra Sønderborg Boldklub.

Den 22. november efter en kamp i Futsal 1. division Vest blev en frivillig ved tidtagerbordet nikket en skalle af en Sønderborg Boldklub-spiller. Den pågældende frivillige er også aktiv som dommer. Sagen er tidligere blevet omtalt i forskellige medier.

DBU Jyllands Disciplinærudvalg gav som følge af episoden spilleren karantæne til udgangen af 2020, mens Sønderborg Boldklub har udelukket ham på livstid.

Sagen fik Sønderjysk Fodbolddommerklub til at udsende en anbefaling til sine medlemmer om ikke at dømme Sønderborg-klubbens seniorkampe.

Dette forhold, øvrige forhold, samt relationerne mellem parterne i sagen, var blandt punkterne på torsdagens møde.

Sagen betragtes af alle parter som meget alvorlig, og der er generelt stor enighed om og fokus på, at det skal være sjovt og trygt ikke bare at være fodbolddommer, men også spiller, træner og tilskuer ved fodboldkampe.

DBU Jylland fremlagde på mødet et oplæg til en proces, der skal føre til genskabelse af tilliden omkring afviklingen af seniorkampene i Sønderborg Boldklub.

Der var positive tilkendegivelser fra parterne i forhold til mange af tankerne i oplægget, og det er nu aftalt, at der hurtigst muligt skal afholdes et nyt møde mellem alle parter i sagen, herunder repræsentanter fra Sønderborg Boldklub.

Herefter er planen, at der skal udarbejdes en konkret handlingsplan, som skal sikre en normalisering af forholdene og en god og tryg kampafvikling af seniorkampene i fremtiden til glæde for både dommere, spillere, frivillige og tilskuere.