MENU

Fem år efter: Status på kunstgræs-eventyret

Er det virkelig lykken med en kunstgræsbane? Vi har spurgt fire klubledere, hvordan status er efter cirka fem år med en kunstgræsbane.

Fem år efter: Status på kunstgræs-eventyret
Kunstgræsbanen i Egtved IF. Foto: Henrik Bjerregrav.

AF: Bob Gisselmann, DBU Jylland Kommunikation//


Thomas Borup, sportslig ansvarlig i Hjallerup IF:


Når Hjallerup IF nu kigger tilbage på fem år med en kunstgræsbane – hvad er så jeres overordnede erfaring?

- Vores erfaring er, at vi har øget vores medlemstal, og vi har fået meget mere aktivitet. Vi oplever, at det er væsentligt nemmere at fastholde, især ungdomsspillerne, da vi nu tilbyder fodbold hele året. Vi er gået fra halvårlig til helårlig fodbold, og så er vi blevet en mere attraktiv samarbejdsklub. Håndbold er en stor ting i Hjallerup – så det har altid været svært at få haltider til at spille fodbold indendørs.

- Samtidig med at vi nu formår at fastholde vores spillere, så er der også sket en styrkelse af kvalitet. Vi har flere træningstimer, og det giver bedre spillere. Vi har aldrig tidligere produceret elitespillere, i år har vi tre. Så både bredde- og topmæssigt har det styrket klubben.

Hvad ville du ønske, I havde været klar over noget tidligere?
- Vi skulle have været skarpere på, hvor meget vedligehold det kræves. I spidsbelastningsperioder er det næsten dagligt, vi betaler til vedligehold, og det er dyrt. Vi kunne også godt have tænkt os, at banen var blevet noget større. Det er tydeligt nu i bagklogskabens klare lys. Vi har ikke plads til at varme op udenom banen, så når folk booker den, skal de booke tid til at varme op – det kunne gøres mere effektivt, og der er altså run på i perioder, da vi er mange om banen. Vi bruger en del tid på at flytte målene, som under kampene står op ad en skrænt.

- Står man med planer om at anlægge en kunstgræsbane, vil man sætte pris på at lave banen stor nok, så der fx er plads til målene rundt om banen, og/eller et område at varme op i. Måske kan det for andre klubber svare sig at vente et år med at opføre banen, og så indsamle de ekstra midler det kræver at få en større bane.

Steen Haugaard Fransen, formand i Helsted Fremad IF:

Når Helsted Fremad IF nu kigger tilbage på fem år med en kunstgræsbane – hvad er så jeres overordnede erfaring?
- Det er super positivt. Det har givet så meget til klubben. Vi spiller nu fodbold udendørs 12 måneder om året, hvor det tidligere faktisk kun var fra april til oktober. Nu skal vi ikke spekulere i at spille på lånt grus eller leje kunstgræsbaner i andre klubber, så det giver os nogle helt fantastiske muligheder, fx bruger vi den som kampbane, og den ligger tæt ved klubhuset, så det har givet meget mere liv i klubhuset.

Har I en øget aktivitet i vintermånederne efter kunstgræsbanens opførsel?
- Ja, helt vildt. Det er ligegyldigt om det er U5 eller oldboys, så spiller de fodbold hele året. Det er på alle aldre og niveauer, og det betyder rigtig, rigtig meget. Vi spiller nu meget mindre indendørs fodbold end tidligere. Med kunstgræsbanen får vi børnene mere ud af hallerne og ud i den friske, kolde luft. Vi har fået mange flere spillere i perioden, hvor vi har haft kunstgræsbanen, men om det udelukkende er banens fortjeneste, ved jeg ikke. Men det er klart – jo bedre forhold vi tilbyder, des mere attraktive er vi som fodboldklub.

Hvad ville du ønske, I havde været klar over noget tidligere?
- Vi fik desværre banen forceret lidt igennem, da den blev anlagt. Der var meget fugtigt i vejret under den sidste del af anlæggelsen. Derfor var sandet under drænmåtten vådt, da kunstgræstæppet og fyldet blev lagt på. Det betyder, at det våde sand er blevet mast sammen, så selve banen er blevet ujævn flere steder med spor efter maskinerne. Det irriterer os lidt, og vi ville ønske, at vi – og ikke mindst firmaet, der anlagde vores bane – havde ventet til sandet var tørt. Vi kendte jo ikke til konsekvenserne og ville ønske, de havde sagt stop.

Ole Schultz, formand i Brædstrup IF.

Når Brædstrup IF nu kigger tilbage på fem år med en kunstgræsbane – hvad er så jeres overordnede erfaring?

- Vores erfaring er rigtig god. Da den blev anlagt, var betingelserne, at vi skulle dele den med klubberne vest for motorvejen, fx Lund IF, Nim IF og Østbirk IF. Men det er kun meget begrænset, hvor meget de bruger den. Så vi er meget privilegerede, og vi får den virkelig også brugt.

- De to seneste somre med henholdsvis meget regn og meget tørke, hvor græsbanerne har været pressede med først våde og bløde baner og siden meget hårde baner, så har vi spillet på kunstgræsbanen. Vi kan kun sige, at vi er virkelig glade for den.

Har I en øget aktivitet i vintermånederne efter kunstgræsbanens opførsel?
- Ja, det har vi helt sikkert, og vi har også fået flere spillere. Men det er især i fastholdelsen af de unge mennesker, vi har mærket forskel, efter vi fik en kunstgræsbane. Vores pigefodboldafdeling er nærmest eksploderet i de senere år, men æren for det kan jeg nok ikke tilskrive banen, det er derimod nogle ihærdige frivilliges fortjeneste.

Hvad ville du ønske, I havde været klar over noget tidligere?
- Det er faktisk svært, for den har opfyldt de forventninger, vi havde. Vi føler os privilegeret over at have banen, især når det faktisk kun er os selv, der bruger den.

- Hvis jeg skal pege på et lille irritationsmoment, så er det banens størrelse. Vi kunne godt have tænkt os, at den var lidt større, altså så den var bredere mellem sidelinjen og hegn. Det bliver lidt trangt, men det er nu ikke et stort problem. Hvis man skal anlægge en ny bane, så er det vigtigt med det rigtige dræn. Det kan vi tydeligt se på vores kampbane med almindeligt græs, hvor vi har problemer med dræningen.

Carsten Dyrbye, formand i Snejbjerg SG&I

Når I nu kigger tilbage på fem år med en kunstgræsbane – hvad er så jeres overordnede erfaring?
- Det har været rigtig, rigtig godt at få en kunstgræsbane. Der er ingen tvivl om, den har forlænget fodboldsæsonen hos os. Vi har flere hold, der stort set træner igennem hele året – medmindre banen er helt dækket af sne. Så kunstgræsbanen har bestemt givet et løft rent træningsmæssigt. Vi vil ikke undvære den. Det er super godt, specielt det her med at sæsonen bliver forlænget.

Har I en øget aktivitet i vintermånederne efter kunstgræsbanens opførsel?
- Absolut. Der er hold, som spiller lidt indendørs og futsal, men som også træner igennem udendørs. Den bliver brugt alt, hvad den overhovedet kan. Vi har fået flere spillere, siden vi fik banen, men det er ikke banens fortjeneste, tror jeg. Vi er gået frem i antallet af børne- og ungdomsspillere. Men det er som oftest seniorafdelingen, som træner igennem året rundt, og der har vi nu lidt færre spillere.

Hvad har overrasket jer mht. kunstgræsbanen? Hvad ville du ønske, I havde været klar over noget tidligere?
- Jeg ville have ønsket, at vi tænkt mere på lysforholdene. Vi sagde farvel til to baner med lys, da vi fik kunstgræsbanen, som tæller for halvanden bane. De fleste hold vil jo helst træne i samme tidsrum, altså på samme klokkeslæt. Der kunne det være rart med en ekstra bane med lys, så de ikke alle sammen skal være på samme bane. Det bliver lidt kaotisk, hvis der er 50 børn på banen på samme tid. Det har haft betydning for, at vi skal være skarpe i koordineringen og planlægningen – og så handler det om at udnytte de lyse timer på året bedst muligt.

Læs mere
Læs seneste udgave af fodboldmagasinet, Jysk Fodbold, med et stort tema om kunstgræs.

Log ind