MENU

Hvem er på valg i Herning?

De jyske klubber skal vælge to medlemmer til DBU Jyllands bestyrelse, tre medlemmer til Disciplinærudvalget og tre medlemmer til Appeludvalget på delegeretmødet i Herning. Her kan du se, hvem DBU Jylland indstiller til de forskellige organer.

foto: Sidsel Reitz Krarup


Når de jyske fodboldklubber samles til delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 6. januar 2018, skal de bl.a. vælge to medlemmer til DBU Jyllands bestyrelse.

Posterne som formand og ordinært bestyrelsesmedlem er i henhold til lovene på valg.

DBU Jylland indstiller følgende til genvalg.

• Bent Clausen (billedet), 58 år og bosat i Haderslev, til formandsposten. Er også næstformand i DBU og bestyrelsesmedlem i Danmarks Idræts-Forbund.
• Lars Olesen, 54 år og bosat i Vejle til posten som ordinært bestyrelsesmedlem. Er formand for DBU Jyllands Ungdomsudvalg, tidligere formand for Region 3, tidligere frivillig leder i Vinding SF.

De jyske klubber kan naturligvis opstille andre kandidater.

Regionale bestyrelses-repræsentanter

Næstformand Ole Ladefoged, kasserer Hans Mogensen og bestyrelsesmedlem Peter Tornbo er ikke på valg i 2018, idet de blev valgt for en to-årig periode i 2017, mens bestyrelsens sidste fire medlemmer, regionsformændene, vælges på de regionale årsmøder i november.

Det drejer sig om: Kristian Nørgaard Thomsen (Region 1), Johanne Berg (Region 2), Bent Villumsen (Region 3) og Jens Christian Hansen (Region 4).

Kandidater til Appeludvalget

Der skal også vælges medlemmer til DBU Jyllands Appeludvalg, som er ankeinstans for disciplinærsager.

Udvalget består af tre medlemmer, og DBU Jylland opstiller:

• Tommy Olesen, Aalborg (villig til genvalg)
• Eigil Pedersen, Herning (villig til genvalg)
• Lars W. Knudsen, Randers (villig til nyvalg)

Nuværende formand for udvalget, Kent Falkenvig, ønsker ikke at genopstille. Derfor opstiller DBU Jylland nuværende ordinært medlem af udvalget, Tommy Olesen, som ny formandskandidat, mens Lars W. Knudsen opstilles til nyvalg.

Appeludvalget har i 2017 behandlet og truffet afgørelse i 15 sager.

Kandidater til Disciplinærudvalget

De jyske klubber skal på delegeretmødet også vælge tre medlemmer til DBU Jyllands Disciplinærudvalg.

DBU Jylland indstiller følgende tre personer:

• Formand Kristian Nørgaard Thomsen, Frederikshavn (villig til genvalg)
• Christian Fynsk, Aalborg (villig til genvalg)
• Jens Christensen, Spjald (villig til genvalg)

DBU Jyllands medlemmer af DBU's repræsentantskab

De fire regionsbestyrelser og DBU Jyllands regionale årsmøder har i november valgt DBU Jyllands medlemmer af dansk fodbolds øverste organ, DBU's repræsentantskab, til perioden 2018/2019.

De valgte personer i regionerne udgør sammen med medlemmerne af DBU Jyllands bestyrelse samt en enkelt person udpeget af DBU Jyllands bestyrelse de i alt 33 repræsentanter, som DBU Jylland p.t. råder over (afhængig af de forskellige lokalunioners medlemstal).

Bent Clausen er som næstformand i DBU valgt direkte ind i repræsentantskabet.

DBU's Repræsentantskab mødes næste gang i begyndelsen af marts 2018 i Herning.

De jyske repræsentanter er:

Anne Andersen
Bent Anegaard Villumsen
Brian Christiansen
Christian Fynsk
Claus Behrndt
Claus Warming
Hans Mogensen
Henrik Flensborg Hansen
Henrik Sloth
Jens Christian Hansen
Johanne Louise Møller Berg
John Møller Pedersen
Johnny Krogh Hansen
Jørgen Rasmussen
Jørgen Staun
Karsten Elkjær
Kenneth Nielsen
Kim Glad Andersen
Kristian Nørgaard Thomsen
Lars Olesen
Lise-Lotte Klinge
Michael Koch
Mogens Hansen
Morten Møller Pedersen
Morten Rask Thomsen
Ole Ladefoged
Peter Tornbo
Poul A. Overgaard
Rasmus Johansen
René Nørgaard Johansen
Søren Juul Jensen
Søren Larsen
Torben Nielsen


Læs også:

Alt om delegeretmødetLog ind