MENU

20 forslag klar til delegeretmødet

DBU Jyllands delegeretmøde den 6. januar 2018 er eksamenstid for de forslag, der i første omgang blev behandlet på regionernes årsmøder i november. I alt 20 forslag skal til endelig afstemning i Herning.

foto: LLN Press
Klubberne har været flittige med forslagspennen til 2018-udgaven af DBU Jyllands delegeretmøde (foto: LLN Press)
 


De jyske fodboldklubber skal stemme om i alt 20 forslag på DBU Jyllands delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 6. januar 2018 på den afsluttende del af Fodboldens Dag, det nye koncept for årets første fodboldweekend.

I forhold til sidste års delegeretmøde er der tale om en stigning i forslagsmængden, og traditionen tro spænder forslagene fortsat vidt – både rent emne- og holdningsmæssigt.

Forslagene er i første omgang blevet behandlet på de fire regionale årsmøder i november, men for at kunne træde endeligt i kraft skal de vedtages på delegeretmødet.

Forslagene kan findes her i deres fulde ordlyd.

Ni klubforslag er til behandling

Forslagspakken på regionernes årsmøde i november bestod af i alt 18 forslag. På delegeretmødet ligger der som nævnt hele 20 forslag på bordet. 

Enkelte forslag er blevet tilføjet og andre forslag er blevet splittet op i flere separate forslag. Ikke mindre end ni klubforslag er videre fra de regionale årsmøder. 

Høje Kolstrup B81 har bl.a. foreslået en ændring til DBU Jyllands forslag om stemmeret på delegeretmødet, mens Ørslevkloster IF har bidraget med to forslag om dels at sænke herresenior-alderen til 15 år og dels at ændre forholdene omkring supplerende spilletilladelse.

DGL 2000 foreslår, at spillere låst til et hold pga. et modstanderholds udeblivelse, skal kunne løses til nedrykning, på trods af at kampen ikke er afviklet. Fra Erritsø GIF ønskes reglen om en ekstra spiller på banen ved 0-3 udvidet til at omfatte alle ungdomsrækker, mens Mou IF plæderer for skrappere sanktioner over for sjusk med holdkort.

Hos Nørresundby FK har man fokus på Jyllandsserien for Herrer i to forslag, mens Brande IF ønsker mulighed for ekstraordinær indplacering i ungdomsrækker, hvor der ellers er automatisk indplacering.

De øvrige forslag er fra DBU Jylland.

Oversigt over de 20 forslag:

Forslag:  Forslagsstiller: 
1) Behandling af forslag på årsmøderne
DBU Jylland
2a) Stemmeret på delegeretmødet
DBU Jylland 
2b) Stemmeret på delegeretmødet
Høje Kolstrup B81
3) Fællesturnering med DBU Fyn
DBU Jylland 
4) Herresenior fra 15 år
Ørslevkloster IF
5) Supplerende spillletilladelse tidsfæstelse
DBU Jylland
6) Nedrykning af spillere
DGL 2000, Aarhus
7) 28 dages-reglen
DBU Jylland
8) Ekstra spiller på banen Erritsø GIF
9) Disciplinære forhold vedr. holdkort
Mou IF
10) Ekstraordinær indplacering efter ansøgning
Brande IF
11a) Indplacering fra U16 til U17
DBU Jylland
11b) Dobbeltårgang U17 DBU Jylland
12) DBU Jyllands Pokalturnering
DBU Jylland
13) Kvalifikationskamp i JS1 Nørresundby FB
14) Overførsel af points efterår-forår JS/JS1
Nørresundby FB
15) Brug af yngre spillere i bedste M+32-række DBU Jylland
16) Supplerende spilletilladelse senior
Ørslevkloster IF
17) Princip-erklæring DBU Jylland
18) Redaktionelle ændringer
DBU Jylland
19) Redaktionelle ændringer DBU Jylland
20) Redaktionelle ændringer
DBU Jylland

Tilmelding:

Der er åbent for tilmelding til DBU Jyllands delegeretmøde. Sidste frist er den 29. december 2017. 

Tilmelding kan ske her, hvor man også kan finde øvrigt relevant information om arrangementet, som i 2018-udgaven også indeholder et unikt tilbud om en formiddag i debattens og inspirationens tegn: Fodboldens Dag, hvor du som fodboldleder kan vælge mellem seks forskellige tema-workshops i to moduler.

Man kan også fortsat tilmelde sig DBU Jyllands Nytårskur fredag den 5. januar med håndbold-ikon og nyvalgt borgmester, Ulrik Wilbek.

Læs også:

Alt om delegeretmødet

Log ind