MENU

Indkaldelse til regionale årsmøder

DBU Jyllands regionale årsmøder afvikles traditionen tro i den sidste halvdel af november. Her kan du læse, hvorfor det er vigtigt for din klub at deltage.

årsmøde r3

I henhold til §17 i lovene indkalder DBU Jylland hermed sine medlemsklubber til de årlige, ordinære regionsmøder.

Regionernes årsmøder er et godt sted at netværke for klubledere, ligesom de naturligvis også er et vigtigt forum for orientering og drøftelse om bl.a. forslag til turneringsændringer og lignende.

Det er vigtigt at deltage i møderne fordi:

Kun fodboldklubber der deltager på regionernes årsmøder, har stemmeret på DBU Jyllands delegeretmøde, som finder sted lørdag d. 6. januar 2018. Her vil eventuelle ændringer af f.eks. DBU Jyllands turneringer enten blive vedtaget eller forkastet.

Hvem kan repræsentere klubben på møderne:

De stemmeberettigede skal senest den 1. oktober være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år.

Hver tilmeldt forening har indtil to stemmer, men kan deltage i mødet med ubegrænset antal deltagere. En forening opnår først stemmeret efter at have deltaget i og gennemført en turnering.

Der kan kun afgives stemme ved personlig tilstedeværelse. Hver delegeret har kun en stemme.

Taleret har op til to personer fra hver af de tilmeldte klubber.

Tilmelding:

Der vil blive åbnet for tilmelding på www.dbujylland.dk fra omkring medio september og indtil den 10. november.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU’s og FLU’s repræsentantskaber jf. § 13.6
7. Eventuelt

Møderne afvikles således:


DBU Jylland Region 1
Tirsdag den 28. november
Nordjyske Arena
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 2

Mandag den 20. november
Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 3
Torsdag den 16. november
Hotel Pejsegården
Søndergade 112, 8740 Brædstrup
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 4

Onsdag den 22. november
Rødding Centret
Søndergyden 15, 6630 Rødding
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

Forslag senest den 15. september

Hvis klubberne har forslag, som ønskes behandlet på regionernes årsmøder, skal disse senest være DBU Jylland i hænde den 15. september. Alle indkomne forslag vil kunne ses og udprintes fra DBU Jyllands hjemmeside den 1. november.

Kun foreninger der deltager på regionernes årsmøder, har stemmeret på DBU Jyllands delegeretmøde, som finder sted i Herning lørdag den 6. januar 2018.


Log ind