MENU

Seniorfodbolden vendt på hovedet

Breddefodboldens udfordringer og fremtid var centrale temaer for en paneldebat mellem Morten Bruun, Boye Habekost og Hans Krabbe, da DBU Jyllands seniorudvalg for nyligt afholdt fællesmøde med sine arbejdsgrupper.Morten Bruun (til venstre), Boye Habekost og Hans Krabbe diskuterede breddefodbold på seniorudvalgets fællesmøde.


Tre engagerede fodboldpersonligheder satte gang i dialogen på fællesmødet for DBU Jyllands seniorudvalg og de tilknyttede arbejdsgrupper i midten af marts.

Morten Bruun, Hans Krabbe og Boye Habekost var indbudt til en paneldebat, der havde breddefodboldens aktuelle udfordringer og visioner for fremtiden som temaer. Som noget nyt havde udvalget indbudt de tre udefrakommende deltagere til det årlige fællesmøde.

Diskussionen tog udgangspunkt i fire hovedemner: DBU Jyllands turneringstilbud, demografiske problemstillinger, klubmiljø samt visionen ”flere til fodbold, fodbold til flere”, der indgår i organisationens fremtidsplan ”Vision 2020”.

Forskellige syn på håndtering af udfordringer

Den forhenværende superligaspiller og -træner, Morten Bruun, der i dag er ekspertkommentator på tv, understregede på mødet, at DBU Jylland bør holde fast i sit kerneprodukt. Han mener, at turneringerne er gode nok, som de er, så hvis de ikke tiltrækker flere spillere til fodbolden, bør man acceptere det i stedet for at fokusere på at nå et højere spillerantal.

Modsat Morten Bruun, gav Hans Krabbe, der er chefredaktør på Midtjyllands Avis og har en baggrund som sportsjournalist i Danmarks Radio og kommunikationsdirektør i FC Midtjylland, udtryk for, at seriefodbolden er for konservativ og ikke har fulgt med tiden. Han mener, at fodboldklubber skal forsøge at udnytte de nye muligheder, der ligger i motionsfodbolden og forskningsresultater, der peger på fodbolden som en af de sundeste motionsformer. Hans Krabbe opfordrede desuden til, at den enkelte klub skal finde sin egen identitet og forsøge at markere sig som samlende institution i lokalsamfundet.

Boye Habekost, Serie 2-træner i Billund IF og tidligere superligamålmand, bidrog til diskussionen med nogle konkrete forslag til, hvordan han synes, DBU Jyllands turneringer kan ændres – for eksempel med en længere sæson og indførelse af en form for slutspil. Han lagde også vægt på, at man for at fremtidssikre klubbens seniorhold skal skabe et tiltalende ungdomsmiljø med faste rammer.

Paneldeltagerne var enige om, at mange klubber netop kan nyde godt af at beskrive nogle rammer for klubben. Det kan eksempelvis ske ved, at der laves klare afgrænsninger af de frivilliges opgaver for at aflaste nogle personer og samtidig gøre det nemmere at bringe flere hænder i spil.

Input tages med i fremtidigt visionsarbejde

Panelets indspark blev udgangspunkt for efterfølgende dialog og gruppearbejde, hvor der blandt andet blev talt om større fleksibilitet i turneringer og holdsamarbejder, krav til klubbers faciliteter og rammerne for det frivillige arbejde, involvering af klubber i DBU Jyllands arbejde samt behovet for træner- og lederuddannelse.

De mange input fra mødet vil nu blive evalueret og taget med i udvalget og arbejdsgruppernes fremtidige arbejde.

Se mere

Vision 2020

Log ind