MENU

Her er forslagene til delegeretmødet

DBU Jyllands delegeretmøde den 7. januar 2017 er sandhedens time for de forslag, der i første omgang blev behandlet på regionernes årsmøder i november. I alt 13 forslag skal til endelig afstemning i Herning.

Debat_region1

De jyske fodboldklubber skal stemme om i alt 13 forslag på DBU Jyllands delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 7. januar 2017.

I forhold til sidste års delegeretmøde er der tale om en stigning i forslagsmængden, og traditionen tro spænder forslagene fortsat vidt – både rent emne- og holdningsmæssigt.

Alle forslagene er i første omgang blevet behandlet på de fire regionale årsmøder i november, men for at kunne træde endeligt i kraft, skal de vedtages på delegeretmødet.

Forslagene kan findes her i deres fulde ordlyd.

18 forslag er blevet til 13

Forslagspakken på regionernes årsmøde i november bestod af i alt 18 forslag. På delegeretmødet ligger der som nævnt kun 13 forslag på bordet.

De øvrige forslag fik enten ikke tilstrækkelig opbakning til at komme videre til delegeretmødet, eller de er blevet trukket af forslagsstillerne af andre årsager.

To klubforslag er videre fra de regionale årsmøder.

Det ene er forslaget fra Ringkøbing IF, Vejle FC, Bramming B, Glejbjerg SF, Hovborg/Lindknud FA, Føvling-Stenderup UI, Outrup B og Høje Kolstrup B81 om at ændre aldersinddelingerne i ungdomsrækkerne og herunder nedlægge årgangene U14 og U16.

Det andet er fra Balling/Volling UIF og Vestsalling UIF omkring ændring af banestørrelsen i 9:9 spilleformen, så banen gøres længere.

De øvrige 11 forslag er fra DBU Jylland.

Oversigt over de 13 forslag:

Forslag:  Forslagsstiller: 
Valg til Disciplinærudvalget
DBU Jylland
Bestyrelsens repræsentation i udvalg
DBU Jylland 
Redaktionelle ændringer
DBU Jylland
Fællesturnering med DBU Fyn
DBU Jylland 
Ændret årgangsopdeling i ungdomsrækker
Ringkøbing IF m.fl.
Ændring af fleksibilitetsregel
DBU Jylland
Ændring af indrangering
DBU Jylland 
Kvartalsspillere ændres til halvårsspillere
DBU Jylland
Udvidelse af antal kvartalsspillere
DBU Jylland 
Kvartalsspillere i øverste niveau
DBU Jylland
Dobbelt medlemskab uanset niveau
DBU Jylland 
Banestørrelse 9:9
Balling/Volling UIF m.fl.
Nedlæggelse af Pokalturnering for Herrer DBU Jylland

Tilmelding:

Der er åbent for tilmelding til DBU Jyllands delegeretmøde. Sidste frist er den 2. januar 2017.

Tilmelding kan ske her, hvor man også kan finde øvrigt relevant information om arrangementet. Man kan også fortsat tilmelde sig DBU Jyllands Nytårskur fredag den 6. januar med fodboldelsker og prorektor for Københavns Universitet, Lykke Friis.

Læs også:

Alt om delegeretmødet

Tekst: Mads D. Larsen & foto: DBU Jylland Kommunikation

Log ind