Indkaldelse til regionale årsmøder

DBU Jyllands regionale årsmøder afvikles traditionen tro i den sidste halvdel af november. Kun foreninger der deltager på regionernes årsmøder, har stemmeret på DBU Jyllands delegeretmøde, som finder sted lørdag d. 7. januar 2017.

Region 4 årsmøde 2015I henhold til §17 i lovene indkalder DBU Jylland hermed til de årlige, ordinære regionsmøder.

Enhver forening, der er rettidigt tilmeldt i henhold til indkaldelsen, har indtil to stemmer, men kan deltage i mødet med ubegrænset antal deltagere. En forening opnår først stemmeret efter at have deltaget i og gennemført en turnering.

De stemmeberettigede skal senest den 1. oktober være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år.

Der kan kun afgives stemme ved personlig tilstedeværelse. Hver delegeret har kun en stemme.

Taleret har op til to personer fra hver af de tilmeldte klubber, samt medlemmer af DBU Jyllands og regionernes udvalg. Under eventuelt har endvidere inviterede gæster taleret.

Der vil blive åbnet for tilmelding her på hjemmesiden fra omkring medio september og indtil den 10. november.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU’s og FLU’s repræsentantskaber jf. § 13.6
7. Eventuelt

Møderne afvikles således:

DBU Jylland Region 1
Onsdag den 23. november
Nordjyske Arena
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 2
Onsdag den 16. november
Aulum Fritidscenter
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 3
Mandag den 28. november
Pejsegården, Brædstrup
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 4
Tirsdag den 22. november
Ribe Fritidscenter
Sportsvej 8, 6760 Ribe
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

Forslag senest den 15. september

Hvis klubberne har forslag, som ønskes behandlet på regionernes årsmøder, skal disse senest være DBU Jylland i hænde den 15. september. Alle indkomne forslag vil kunne ses og udprintes fra DBU Jyllands hjemmeside den 1. november.

Kun foreninger der deltager på regionernes årsmøder, har stemmeret på DBU Jyllands delegeretmøde, som finder sted i Herning lørdag den 7. januar 2017.


Log ind