Har din klub forslag til DBU Jylland?

Skal ungdomsturneringerne laves om? Eller hvad med senior-rækkerne? Årsmøde-tiden nærmer sig, og den 15. september er sidste frist, hvis man som klub ønsker at fremsætte forslag til ændringer af DBU Jyllands love, reglement eller turneringsbestemmelser.

Lemvig tager afstand fra DFUs dommerstrejkeDet er nu, at man som klub kan gøre brug af sin demokratiske ret til at foreslå ændringer af DBU Jyllands love, turneringsreglement og turneringsbestemmelser.

De forskellige forslag skal blot være os i hænde senest torsdag den 15. september, så vil de blive behandlet på regionernes årsmøder i november.

Der er blot nogle få formelle krav, som skal være opfyldt for at et forslag kan behandles.

Et klubforslag skal indeholde:

• En forslags-formulering
• En henvisning til relevante paragraffer i DBU Jyllands love, turneringsreglement eller turneringsbestemmelser.
• En begrundelse for at fremsætte forslaget

Hvis et forslag får opbakning fra de øvrige klubber på de regionale årsmøder i november, bæres det automatisk videre til DBU Jyllands delegeretmøde i Herning i januar 2017, hvor den endelige vedtagelse skal finde sted.

DBU Jyllands administration står til rådighed med rådgivning og hjælp til klubberne i forbindelse med den praktiske udarbejdelse af forslagene.

Tekst: Mads D. Larsen & foto: DBU Jylland Kommunikation


Log ind