MENU

Styrk dine evner som leder og træner

Vil du være med i et attraktivt og personligt udviklingsforløb for trænere med fokus på at styrke dine lederkompetencer? Så se mere om ’Træneren som leder’ her.


Kommunikation er et gennemgående tema på det personlige udviklingsforløb 'Træneren som leder'. Foto: fodboldbilleder.dk. 

At være træner kræver lederkompetencer og kommunikation med spillerne, klubben og omverdenen. Har du fuldstændig styr på, hvordan man skal agere som leder for et fodboldhold, eller er du interesseret i at blive bedre til at kommunikere klart og præcist og styrke din rolle som træner?

Fra januar 2015 tilbyder DBU Jylland ti trænere at deltage i et personligt udviklingsforløb, hvis formål er at gøre den enkelte træner til en bedre leder og kommunikator.

Træneren som leder

’Træneren som leder’ henvender sig særligt til ungdoms- og seniortrænere, som har en vis fodboldfaglig erfaring, men ønsker at udvikle sig på det ledelsesmæssige område.

Udviklingsforløbet består af fire moduler, og DBU Jyllands klubrådgiver Ivan Andersen vil være den gennemgående instruktør.

Nedenfor kan du se en oversigt over forløbet med en beskrivelse af det faglige indhold.

Modul Indhold Dato Sted
1'Personlig effektivitet' 
Lær dig selv at kende som træner og leder. Målet er at skabe en øget forståelse for dine egne og andres kom-
petencer og udfordringer og at skabe klarhed over trænertype og trænerstil.
23.01.15 *DBU Jyllands fodboldcenter


2
'Styrk din personlige gennemslagskraft'
Fokus er på den enkelte træners kommunikation med omverdenen. På modul 2 arbejder du med din fremtoning som træner og dine evner til at løse og forebygge konflikter.
24.01.15 *
DBU Jyllands fodboldcenter3
'Fra Coaching til Coping'
Instruktøren besøger dig i din egen klub med fokus på kommunikation, trænerrolle og trænerstil. Videooptagel-
se af din trænerstil kan indgå som læringsværkstøj i dette modul. Modulet afvik-
les over to valgfrie dage. 
01.03.15 -
28.05.15 **Egen klub
4'Bliv en vinder'
En ekstern oplægsholder vil holde oplæg om mand-
skabsbehandling, gruppe-
dynamik, m.m. Oplægget danner grundlag for diskussion og erfarings-
udveksling trænerne imellem omkring det af være træner og leder.
Forløbet afrundes med en fælles middag.
29.05.15DBU Jyllands fodboldcenter* Første og andet modul afvikles fra fredag den 23. januar til lørdag den 24. januar 2015 med overnatning på DBU Jyllands fodboldcenter i Tilst.

** Modul tre afvikles på to valgfrie dage i perioden fra 1. marts til 28. maj 2015 i tre timer pr. gang.

Tilmeld dig her

Prisen for hele det personlige udviklingsforløb er 8.700 kr. Prisen er inklusiv Insights personprofil (anvendes i modul 1), overnatning (mellem modul 1 og 2), forplejning, afsluttende fællesmiddag og diverse kursusmaterialer.

Der er tilmeldingsfrist til ’Træneren som leder’ tirsdag den 13. januar 2015.

Kontakt os

Har du spørgsmål til ’Træneren som leder’, er du meget velkommen til at kontakte klubrådgiver og instruktør Ivan Andersen på mail ivan@dbujylland.dk eller telefon 2835 6289.

Log ind