MENU

Førstehjælpskursus til din klub

DBU Jylland åbner igen for bestilling af de eftertragtede førstehjælpskurser. Der er 15 kurser efter først til mølle-princippet.Lige nu udbyder DBU Jylland 15 nye førstehjælpskurser, som skal afholdes i første kvartal af 2015. Udover førstehjælpskurset følger en hjertestarter til ophæng i klubben.

Hjertestarter samt førstehjælpskursus har en samlet værdi af ca. 20.000 kr., men den samlede klubpris er blot 3.500 kr.

Hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter

Førstehjælpskurset varer seks timer. Undervisningen veksler mellem teori og praksis og indeholder følgende temaer:
 • Førstehjælpens fire hovedpunkter
 • Hjerte-lunge-redning
 • Sikker anvendelse af hjertestarter
 • Øvrige livstruende skader, herunder:
  • Brud på nakke og ryg
  • Større blødninger
  • Shock-forebyggelse
  • Psykisk førstehjælp
  • Forbrændinger og el-skader

Instruktøren udsteder førstehjælpsbevis godkendt af Dansk Førstehjælpsråd samt udleverer et hæfte om det gennemgåede. 

Hjertestarteren bliver også udleveret i forbindelse med førstehjælpskurset.

Til glæde for flest mulige mennesker

Der er plads til 16 personer på kurset, og da kurserne er meget eftertragtede, forventer DBU Jylland, at de klubber, som afholder førstehjælpskurser, sørger for, at alle 16 pladser anvendes, så flest mulige mennesker får glæde af tilbuddet.

Det er op til klubben selv, hvordan pladserne på førstehjælpskurset forvaltes. Kurset henvender sig til alle med tilknytning til klubben – både ledere, spillere, forældre, trænere, holdledere og andre. 

Bestil et førstehjælpskursus til din klub

Den enkelte klub aftaler selv det præcise sted og tidspunkt for kurset med instruktøren – ved bestilling angiver du en ønsket dato, som derefter koordineres med instruktøren. Da kurset varer seks timer, skal det afholdes lørdag eller søndag.

Du kan bestille et førstehjælpskursus til din klub her.

Førstehjælpskurserne tildeles efter først til mølle-princippet – dog er der førsteret til klubber, som ikke tidligere har afholdt førstehjælpskursus.

Har du bestilt et førstehjælpskursus og aftalt tidspunkt med instruktøren, skal du være opmærksom på følgende betingelser for aflysning og ændringer:
 • Aflysning 0-8 dage før: opkrævning på 3.500 kr.
 • Aflysning 9-14 dage før: opkrævning på 1.500 kr.
 • Ændring af dato 0-8 dage før: opkrævning på 3.500 kr. + 1.500 kr.
 • Ændring af dato 9-14 dage før: opkrævning på 3.500 kr. + 800 kr.

Støttet af TrygFonden

DBU Jylland fik i 2013 bevilliget én million kroner i støtte fra TrygFonden til afholdelse af 60 førstehjælpskurser i de jyske fodboldklubber fordelt over en fireårig periode fra 2013 til 2016.

DBU Jylland har i 2013 og 2014 afviklet de første 30 kurser med stor succes, og de efterfølges af 15 kurser i 2015 og 15 kurser i 2016. 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Hvis du har yderligere spørgsmål til førstehjælpskurserne, er du meget velkommen til at kontakte René Jensen på mail rjen@dbujylland.dk eller tlf. 8939 9954.

Log ind