MENU

Få tilskud til færgebilletterne

Igen i 2014 yder DBU Jylland tilskud til rejser foretaget af ungdomshold til og fra turneringskampe på Samsø, Fanø og Læsø. Du kan søge om tilskuddet her på dbujylland.dk.Har din klubs børne- eller ungdomshold været på f.eks. Samsø og spille? Så kan I få refunderet en del af udgifterne. Foto: Martin Weibel


For det mest er det nok at smække en bildør og dreje nøglen i tændingen, når man skal spille udebanekamp i DBU Jyllands turnering.

For enkelte hold indbefatter en udebanekamp dog også elementer som frisk havbrise, mågeskrig og bølgeskvulp.

Øerne Samsø, Fanø og Læsø – hvor sejlads med færge er eneste transportmulighed - er nemlig også repræsenteret i nogle af DBU Jyllands rækker, og igen i år er der økonomisk kompensation til de børne- og ungdomshold, som har taget turen til eller fra en af de tre øer, for at spille turneringskamp.

13 klubber fik tilskud i 2013

Sidste år udbetalte DBU Jylland i alt 50.512 kroner til 12 klubber.

De penge fik blandt andet Bredballe IF, Hørning IF og Bangsbo Freja del i. 

Topscorerne var dog øernes egne fodboldklubber. Læsø Ungdom fik således et tilskud på 16.820 kroner udbetalt mens Samsø UI fik 16.072 kroner. Endelig kunne Fanø B. lægge 11.280 kroner i klubkassen.

Sådan ansøger du

Søndag den 1. december er sidste ansøgningsfrist. 

Kun de klubber, som har gennemført turneringen, er tilskudsberettigede. Der gives ikke tilskud til kampe, hvor et af holdene er udeblevet, og de ansøgende klubber skal i alle tilfælde selv afholde de første 1400 kroner. 

Når DBU Jylland har godkendt ansøgningen, tilsendes det ansøgte beløb jvf. taksterne - fratrukket 1400 kroner. 

Din klub skal ikke fremsende bilag, men skal dog kunne fremlægge disse efter anmodning fra DBU Jylland. 

Du kan se taksterne og ansøge her.

Log ind