MENU

Sandhedens time for nye spilleformer

På DBU Jyllands delegeretmøde på lørdag i Herning vil det blive endeligt afgjort, om spilleformerne for de yngste fodboldspillere i Jylland ændres. I alt 346 fodboldfolk fra 129 klubber er tilmeldt.Næsten 350 jyske fodboldfolk fra 129 forskellige jyske klubber samles lørdag den 11. januar til DBU Jyllands delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter. Her skal de tage stilling til i alt 16 forslag om ændringer af bl.a. de jyske fodboldturneringer. 

Bl.a. oplægget til nye spilleformer i børne- og ungdomsfodbolden, som - i tilfælde af vedtagelse - indebærer at der indføres 5:5 for U10 Drenge (i dag spilles der 7:7), 8:8 for U11 Drenge (i dag spilles der 7:7), 8:8 for U12 Drenge (i dag spilles der 7:7) og 8:8 for U13 Drenge (i dag spilles der 11:11).

Hvis ændringerne godkendes af de jyske fodboldklubber, vil de nye spilleformer træde i kraft fra august 2014.

DBU's træneruddannelseskonsulent, Peter Rudbæk, vil på mødet i Herning forklare om baggrunden for oplægget. 

Nye forslag

Der er også tre helt nye forslag fra DBU Jylland på dagsordenen.

Under forudsætning af, at forslaget om nye spilleformer bliver vedtaget, ønskes delegeretmødets stillingtagen til om DBU Jyllands bestyrelse skal arbejde for at skiftet mellem spilleformerne skal ske sommer eller vinter.

Forslaget fremsættes, fordi flere klubber på både de regionale årsmøder i både 2012 og 2013 har udtrykt frustration over nogle af konsekvenserne ved overgangen fra kalenderårsturneringen til den nuværende struktur, hvor turneringen løber fra sommer til sommer.

Hvis der er flertal for sommer-skiftet, betyder det, at DBU Jyllands bestyrelse vil arbejde for, at skiftet fra 3:3 til 5:5, fra 5:5 til 8:8 og fra 8:8 til 11:11 sker i sommerpausen.

Hvis der er flertal for vinter, betyder det, at DBU Jyllands bestyrelse vil arbejde for, at skiftet fra 3:3 til 5:5 og fra 5:5 til 8:8 sker i vinterpausen - et halvt år efter, mens skiftet fra 8:8 til 11:11 sker i vinterpausen - et halvt år før. Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra august 2014.

Forslag om arbejdsgruppe

DBU Jylland foreslår også, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som får til opgave at udarbejde en ny turneringsstruktur i U19 Drenge. Forslaget fremsættes på baggrund af de mange forslag og input om U19 Drenge rækken.

Opgaven er på forhånd beskrevet således, at der skal tages udgangspunkt i en turneringsform, der starter ud i to niveauer og via ombrydning ender i tre eller fire niveauer.

Arbejdsgruppen nedsættes af bestyrelsen umiddelbart efter delegeretmødet og skal have færdiggjort sit arbejde senest den 10. marts 2014 således, at DBU Jyllands bestyrelse kan behandle arbejdsgruppens forslag til ny turneringsform på sit bestyrelsesmøde den 20. marts 2014.

Valg af formand og bestyrelsesmedlem

De jyske fodboldklubber skal også vælge to medlemmer til DBU Jyllands bestyrelse. Posterne som formand og ordinært bestyrelsesmedlem er i henhold til lovene på valg, og Bent Clausen, Haderslev og Kent Falkenvig, Vildbjerg, er begge villige til genvalg for yderligere to år.

Derudover kan de jyske klubber naturligvis også opstille alternative kandidater.

Næstformand Ole Ladefoged, kasserer Hans Mogensen og bestyrelsesmedlem Mette Nielsen er ikke på valg i 2014.

Bestyrelsens sidste fire medlemmer, regionsformændene, vælges på de regionale årsmøder i november. Det drejer sig om: Christian Fynsk (Region 1), Peter Tornbo (Region 2), Lars Olesen (Region 3) og René Svendsen (Region 4).

Der skal også vælges medlemmer til DBU Jyllands Appeludvalg, som er ankeinstans for disciplinærsager.

Udvalget skal bestå af en repræsentant fra DBU Jyllands bestyrelse – som samtidig vil beklæde formandsposten - samt to personer uden for bestyrelsen.

DBU Jylland indstiller følgende tre personer til genvalg: Kent Falkenvig (bestyrelsen), Tommy Olesen (jurist) samt Eigil Pedersen (jurist).

Fodbold-anekdoter på Nytårskuren

Endelig kan man også fortsat tilmelde sig DBU Jyllands Nytårskur, som afvikles fredag d. 10. januar - altså aftenen inden selve delegeretmødet. I alt 138 personer er tilmeldt arrangementet på nuværende tidspunkt.

Nytårskuren er et tilbud til alle interesserede fodboldfolk - med vægt på både et fagligt indspark fra en ekstern oplægsholder, netværk, erfaringsudveksling og socialt samvær.

Denne gang bliver Nytårskurens særlige gæst DBU’s afgående formand, Allan Hansen, som bl.a. vil fortælle om mulighederne for at få en EM-slutrunde til Danmark, hvordan spillet er på de bonede gulve i UEFA samt om DBU’s chancer for at vinde kampen mod matchfixing.

Læs også:

Indkaldelse til DBU Jyllands delegeretmøde 2014 
Alt om DBU Jyllands delegeretmøde 2014

Tekst: Mads D. Larsen & foto: DBU Jylland Kommunikation

Log ind