MENU

Sådan gik det forslagene

3 forslag bortfaldt, 1 blev trukket og 12 blev vedtaget, da 350 jyske fodboldledere lørdag var samlet til DBU Jyllands delegeretmøde i Herning Kongrescenter. Her kan du se, hvordan det gik samtlige forslag samt konsekvenserne.


foto: Trine Gylling Jørgensen

I alt 16 forslag til ændring af DBU Jyllands love, turneringsreglement og turneringsbestemmelser blev behandlet på delegeretmødet i Herning Kongrescenter lørdag d. 11. januar 2014.

Her kan du se, hvordan det gik forslagene - samt konsekvenserne af de vedtagne forslag. Bl.a. tidspunktet for ikrafttrædelse for de forskellige vedtagelser.

Forslag 1 – Nye spilleformer:
Status: Vedtaget enstemmigt
Konsekvenser: Nye spillerformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold, så U10 Drenge spiller 5:5 og U11, U12 og U13 Piger og Drenge spiller 8:8.
Gældende fra august 2014.

Forslag 2 – Kalenderårsturnering:
Status: Bortfaldet (26 ja, 170 nej)

Forslag 3 – Skift af spilleformer:
Status: Bortfaldet (177 for sommerskift, 26 for vinterskift)
Konsekvenser: Skiftet i spilleformer fra 3:3 til 5:5, fra 5:5 til 8:8 og fra 8:8 til 11:11 sker fortsat i sommerpausen.

Forslag 4 – Valg af medlemmer til regionsbestyrelserne:
Status: Vedtaget enstemmigt
Konsekvenser: Valget af det rigtige antal medlemmer til regionsbestyrelserne er ikke længere afhængig af, om et valg skal ske i et lige eller et ulige år.
Gældende fra delegeretmødet 2014.

Forslag 5 – Disciplinærudvalgets sammensætning:
Status: Vedtaget enstemmigt
Konsekvenser: Det er ikke længere lovfæstet, at mindst et af disciplinærudvalgets medlemmer skal sidde i Unionens bestyrelse.
Gældende fra delegeretmødet 2014.

Forslag 6 – Fællesturnering i lokalunionerne:
Status: Vedtaget enstemmigt
Konsekvenser: Der kan etableres en fælles turnering for al fodbold fra U13 og ældre i 2 eller flere lokalunioner.
Gældende fra delegeretmødet 2014.

Forslag 7 – U19 Drenge:
Status: Vedtaget enstemmigt
Konsekvenser: En arbejdsgruppe nedsættes med henblik på at komme med forslag til en ny turneringsform for U19 Drenge med ikrafttrædelse august 2014.
Arbejdsgruppen nedsættes af bestyrelsen umiddelbart efter delegeretmødet og skal have færdiggjort sit arbejde senest 10. marts 2014, således at DBU Jyllands bestyrelse kan behandle arbejdsgruppens forslag til ny turneringsform på sit bestyrelsesmøde 20. marts 2014.

Forslag 8 – Indførelse af U16 Drenge:
Status: Vedtaget enstemmigt
Konsekvenser: Udvidelse af årgangsopdeling med U16 Drenge.
Gældende fra august 2014.

Forslag 9 – U17 og U19 ændres til U16 og U18:
Status: Bortfaldet (14 ja, 168 nej)

Forslag 10 – Nye årgange i pigeungdom:
Status: Vedtaget (101 ja, 70 nej)
Konsekvenser: Indførelse af nye årgange i pigeungdom. U18 Piger afskaffes og erstattes af U17 og U19 Piger.
Gældende fra august 2014.

Forslag 11 – Ændring af rækkebetegnelser:
Status: Trukket
Konsekvenser: DBU Jyllands ungdomsudvalg arbejder trods det trukne forslag videre med idéen om at tilpasse/modernisere rækkebetegnelserne i de ældste ungdomsrækker.

Forslag 12 – Ekstra niveau i Kvinder:
Status: Vedtaget (98 ja, 57 nej)
Konsekvenser: Ekstra niveau i Kvinder (Jyllandsserien for kvinder) og deraf følgende justering af op-/nedrykning samt puljestørrelser.
Gældende fra august 2014.

Forslag 13 – Fleksibel spilleform i U15 Piger og U18 Piger:
Status: Vedtaget enstemmigt
Konsekvenser: Fleksibel spilleform i U15 Piger og U18 Piger permanentgøres, så den fleksible spilleform (et hold kan forlange, at der spilles 9:9 i stedet for 11:11) gælder i de to årganges laveste niveau både forår og efterår.
Gældende fra foråret 2014.

Forslag 14 – Fleksibel spilleform i Serie 2 Kvinder og Serie 6 Herrer:
Status: Vedtaget enstemmigt
Konsekvenser: Fleksibel spilleform indføres i Serie 2 Kvinder og Serie 6 Herrer (et hold kan forlange, at der spilles 9:9 i stedet for 11:11).
Gældende fra august 2014.

Forslag 15 – Indsættelse af ekstra spiller i 9:9 og 11:11:
Status: Vedtaget (177 ja, 11 nej)
Konsekvenser: I ungdomsrækkernes 9:9 og 11:11 rækkers laveste niveau tillades det at indsætte en ekstra spiller for hver gang, man som hold kommer bagud med 3 mål.
Gældende fra delegeretmødet 2014.

Forslag 16 – Banestørrelse 11:11:
Status: Vedtaget enstemmigt
Konsekvenser: En 11-mands bane, der anvendes til en ungdomskamp eller en kan for "ældre", må ikke være større end en seniorbane på 105x68 meter.
Gældende fra delegeretmødet 2014.


Læs mere:

Se oversigten over samtlige forslag her.

Log ind