MENU

Enighed om dommerstruktur

Den nedsatte dommer-samarbejdsgruppe har afsluttet sit arbejde omkring en ny dommerstruktur i Jylland. En struktur som bl.a. indebærer en opdeling af Jylland i fem dommerområder.


I forlængelse af den 21-punktserklæring, som der blev opnået enighed om den 5. april på et møde mellem DBU og DFU, blev der nedsat en dommer-samarbejdsgruppe under DBU Jylland.

Gruppen bestod af:

- Hans Mogensen, formand for gruppen (DBU Jyllands bestyrelse),
- Carsten Nymann (aktiv fodbolddommer),
- John Østergaard (Aalborg Fodbolddommerklub),
- Hans Erik Nielsen (Midtjysk Fodbolddommerklub),
- Kim Glad Andersen (DBU Jylland Region 1),
- Tore Østergaard (stedfortræder for Hans Rasmussen – JFU, sygemeldt),
- Elin Søbye (dommerpåsætter),
- Morten Rask Thomsen (Aarhus Fodbolddommerklub)
- Jakob Bille (sekretær)

Denne gruppe har over det seneste halve år arbejdet med udarbejdelsen af rammerne for det fremtidige dommerarbejde i Jylland. 

Der har været afholdt fem møder, hvor der på det afsluttende møde den 10. december blev opnået enighed om den fremtidige dommerstruktur for de jyske fodbolddommere.

Opdeling i fem dommerområder

Den nye dommerstruktur, som tager udgangspunkt i det udarbejdede udmøntningsnotat aftalt mellem DBU og DFU, indebærer en opdeling af Jylland i fem ”dommerområdegrupper”, som blandt andet skal koordinere dommerfaglige opgaver og funktioner i området. 

Desuden er der blevet nedsat en HR-gruppe som har til formål at sikre værktøjer og processer som understøtter rekruttering, fastholdelse og udvikling af dommere, udviklere og vejledere.

Som tidligere meddelt har DBU Jylland, sideløbende med arbejdet i samarbejdsgruppen, kørt en åben ansættelsesproces, som har resulteret i sammensætningen af DBU Jylland Dommerudvalg samt udvælgelsen af formanden for HR-gruppen (link til dommerudvalg)

I januar 2014 fortsætter ansættelsesprocessen med henblik på at få besat de øvrige poster i de enkelte grupper i den nye struktur. Jobopslagene forventes opslået på DBU Jyllands hjemmeside medio januar 2014.

Samarbejdsgruppen vil på det kraftigste opfordre alle dommerfaglige personer, der kunne have lyst til at arbejde med de jyske fodbolddommere, til at søge ind i strukturen når stillingerne bliver slået op.

Yderligere information om den nye dommerstruktur findes her.
Yderligere information om grupper og arbejdsopgaver findes her.

Log ind