Fodboldens medlemsudvikling i en corona-tid

Medlemstal 2020 Statistik Fra BI

Corona-epidemien har været hård ved antallet af medlemmer i de jyske fodboldklubber. Klik for større illustration.

 

Af: Mads D. Larsen, DBU Jylland Kommunikation // maj 2021

Et år i corona-epidemiens jerngreb har sat sine spor på fodboldklubbernes medlemstal.


Den årlige, officielle medlemsopgørelse blev offentliggjort i begyndelsen af april, og resultatet viser, at der findes 149.388 aktive fodboldspillere i Jyllands 863 medlemsklubber, hvilket er en tilbagegang på 12.589 aktive – eller 7,8 procent - i forhold til sidste år. En udvikling der markant fraviger fra de seneste års medlemsudvikling, der har været nogenlunde stabil.

Tilbagemeldingerne til vores klubrådgivere er generelt meget positive trods de negative medlemstal. Klubberne oplever stor interesse for at spille fodbold igen ovenpå en lang og udfordrende nedlukningsperiode. Henriette K. Jensen, Udviklingschef i DBU Jylland

DBU Jylland har allerede igangsat en række genstarts-tiltag, der skal hjælpe klubberne med at få de tabte aktive tilbage på fodboldbanerne. Bl.a. bliver klubberne kontaktet af deres lokale klubrådgiver med et tilbud om hjælp, og der er også igangsat forskellige kickstarts-aktiviteter, bl.a. et gratis inspirationsevent for trænerne i den enkelte klub, ligesom der arbejdes på et åbent hus-koncept til klubberne i juni.

- Tilbagemeldingerne til vores klubrådgivere er generelt meget positive trods de negative medlemstal. Klubberne oplever stor interesse for at spille fodbold igen ovenpå en lang og udfordrende nedlukningsperiode, men som kommune kunne det måske også være en idé at gå ind og gøre en særlig indsats for de klubber, som har været ramt af covid-19. Måske som et element i en Velfærdsalliance, siger Henriette K. Jensen, DBU Jyllands udviklingschef.

190926 SPP 5837

Medlemstallene for 2020 viser en tilbagegang på 3164 for piger under 18 år, mens tallet for drenge i den aldersgruppe er faldet med 8462, svarende til henholdsvis 11,8 procent og 11 procent. Foto: Søren Palmelund

 

Størst tilbagegang i Syd- og Vestjylland
Tilbagegangen i medlemstallet præger stort set alle aldersgrupper, men rammer dog hårdest i børne- og ungdomsårgangene, både på pige- og drengesiden.

Hvis man dykker lidt ned i medlemstallenes geografi, er tilbagegangen størst i den sydlige og den vestlige af DBU Jyllands fire regioner.

I DBU Jylland Region 3, som omfatter fodboldklubberne i det øst- og midtjyske område, herunder bl.a. hele Aarhus-området, er tilbagegangen mindst, nemlig 3105 fodboldspillere, eller 4,6 procent. Der er også tilbagegang for fodbolden i Nordjylland. Fodboldklubberne under DBU Jylland Region 1 er samlet set faldet fra 33.040 til 30.448 – eller ca. en 7,8 procent – eller nogenlunde gennemsnittet for hele Jylland.

Til gengæld har fodboldklubberne i Vest-, Syd- og Sønderjylland (DBU Jylland Region 2 og 4) den største tilbagegang. I Region 2 er faldet på 11,6 procent (fra 33.566 til 29.681), mens Region 4’s klubber har mistet 11 procent af sine medlemmer – fra 27.313 til 24.306 fodboldspillere.