Regnskabshjælp

De jyske fodboldklubber kan købe administrativ bistand hos DBU Jylland til medlemsregistrering, opkrævning samt bogholderi- og økonomifunktionen.

 

DBU Jylland forsøger løbende at lette fodboldklubbernes ledere for administrative byrder. 

Derfor tilbyder vi regnskabshjælp, som først og fremmest er en lettelse af kasserer-posten. 

I korte træk indebærer tilbuddet, at klubberne kan købe administrativ bistand hos DBU Jylland til kontingentopkrævning (incl. rykkerprocedure) samt bogholderi- og økonomifunktionerne. 

En lettelse for kassereren 
- Formålet med initiativet er ganske enkelt at lette kasserernes administrative arbejde. Ikke mindst fordi vi ved, at netop kasserer-posten er den funktion, som i mange tilfælde kan være sværest at få besat i en forening, forklarer DBU Jyllands administrationschef, Ove Lyhne. 

- Vi har tidligere kørt tilbuddet som et pilotprojekt, og tilbagemeldingerne fra de deltagende klubber er så positive, at vi gerne vil udbrede tilbuddet til flere klubber. Derfor bliver ”Regnskabshjælp” nu en permanent hyldevare hos os, siger Ove Lyhne. 

Han tilføjer, at formuleringen hyldevare skal forstås således, at ”Regnskabshjælp” tilpasses den enkelte klubs situation og behov: 

- Vi kan skrue en ordning sammen, som passer individuelt til den enkelte klub. Vi har f.eks. i dag en klub, hvor vi bruger 100 timer om året og andre hvor vi kun bruger 10 timer. Klubbernes ønsker og behov sættes i centrum med dette initiativ. Det er også vores erfaring, at hvis man først får lidt starthjælp til KlubOffice, så bliver en del klubber ret hurtig selvkørende, forklarer Ove Lyhne. 

Sådan kommer det til at foregå 
DBU Jylland stiller en faglig kompetent regnskabsmedarbejder til rådighed for de interesserede klubber. 

En person som sikrer, at klubbernes bogholderi og økonomi-funktion udføres med ansvarlighed og kvalitet. Samt naturligvis i fuld fortrolighed. 

Opgaven udføres i det eksisterende DBU-KlubOffice-system (omfattende medlemsregistrering og økonomi), som er til rådighed for klubben. 

Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på tre måneder. 

Klubben får: 

  • Løbende afrapportering i form af balancer, oversigter m.v. 
  • Årsregnskab 
  • Online-adgang til det af DBU Jylland udførte arbejde i KlubOffice

 

Klubben forpligter sig til: 

  • At udpege en ansvarlig navngiven person fra bestyrelsen, som er økonomiansvarlig og kontaktperson til DBU Jyllands regnskabsmedarbejder 
  • At følge den aftalte og underskrevne procedure i forbindelse med opgaveløsningen 
  • At foretage afregning efter medgået tid incl. evt. udgifter. Indtægten og udgiften er neutral for DBU Jylland, som således ikke skal tjene penge på ordningen. Opkrævning sker på klubbens månedsfaktura.

 

Så meget koster det : 
For en gennemsnitsklub er udgiften 12.000 kr. pr. regnskabsår (udregnet således: 40 timer à 300 kr. excl. moms). 

Hvordan kommer man i gang? 
Hvis man er interesseret i at bruge tilbuddet eller høre nærmere om mulighederne, kan man kontakte DBU Jyllands klub-regnskabsmedarbejder, Marianna Sørensen.

I mailen skal man anføre data på kontaktperson, som herefter vil blive kontaktet personligt af DBU Jylland for at afklare de nærmere detaljer omkring et samarbejde. Dette vil bl.a. ske i form af et spørgeskema, som bl.a. skal afdække den enkelte klubs ønsker og særlige forhold. 

Spørgsmål til projektet 
Hvis man har spørgsmål til projektet, er man velkommen til at kontakte Marianna Sørensen på mail.