Kompensationssystem

Det nationale kompensationssystem er baseret på principperne i FIFA’s internationale kompensationsregler, der fortsat gælder ved klubskifter mellem danske og udenlandske klubber.

Det danske kompensationssystem fokuserer alene på en herre-amatørspillers overgang til kontraktspiller.

Beregning ved indgåelse af første kontrakt med en dansk klub

Der skal ydes kompensation fra det 12. år og frem til det kalenderår, hvor spilleren fylder 22 år. Kompensationsbeløbet beregnes med et fast beløb, afhængig af kontraktklubbens status på tidspunktet for kontraktindgåelsen.

Kompensationsbeløbet fordeles mellem de klubber, spilleren har spillet i siden det 12. år, og indtil der skrives kontrakt.

A) Ved indgåelse af kontrakt med en Superligaklub fastsættes kompensationsbeløbet til kr. 20.000
B) Ved indgåelse af kontrakt med en klub i 1. division fastsættes kompensationsbeløbet til kr. 10.000.
C) Ved indgåelse af kontrakt med en klub i 2. division fastsættes kompensationsbeløbet til kr. 4.000.

Beregning ved indgåelsen af anden kontrakt med en dansk klub

Såfremt den nye kontrakt indgås 3 måneder eller senere efter udløb af den første kontrakt, udløser indgåelsen af den nye kontrakt ikke noget kompensationsbeløb, uanset om der skrives kontrakt med samme klub eller en anden dansk klub.

Såfremt en ny kontrakt indgås inden 3 måneder efter udløbet af den første kontrakt:

A) Med en Superligaklub betales yderligere kr. 20.000. 
B) Med en 1. divisionsklub betales yderligere kr. 10.000. 
C) Med en 2. divisionsklub betales yderligere kr. 4.000.

Procedure for det nationale kompensationssystem

Det nationale kompensationssystem administreres til dagligt af DBU Turneringer.

Kontraktklubber der indsender en kontrakt, som er omfattet af det nationale kompensationssystem, skal sammen med kontrakten indsende et såkaldt ”spillerpas”, jf. nedenfor. Kontrakten vil ikke blive godkendt af DBU’s administration, før spillerpasset er indsendt til DBU. Det er op til kontraktklubben at indsende og udarbejde spillerpasset.

Spilleren, som kontrakten er indgået med, skal underskrive spillerpasset. Ved underskrift bekræfter spilleren, at han har spillet i de klubber, som fremgår af spillerpasset. Kompensationen bliver fordelt efter, hvor mange halvår spilleren har spillet i hver klub. Der kan tidligst tilfalde en klub kompensation fra den dag spilleren fylder 12 år. Kompensation ved indgåelsen af førstegangskontrakter ophører, den dag spilleren underskriver den første kontrakt. Kompensation ved andengangskontrakter ophører, den dag spilleren underskriver den anden kontrakt.

Udbetalinger af kompensation starter i efteråret 2013 og sker med tilbagevirkende kraft i forhold til kontrakter indgået den 26. januar 2013 eller senere.

Der henvises i øvrigt til det gældende cirkulære nr. 96 tilhørende vejledning