Øvrige støttemuligheder

Herunder er forslag til midler, som kan søges af DBU´s klubber:

DBU's Ungdomsfond
Fonden støtter arbejdet med ungdomshold og danske idrætsudøvere, herunder idrætsledere, der uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykke eller anden uforskyldt årsag. 

Danmarks Idrætsforbud - DIF
DIF har diverse puljer, hvor klubber og foreninger kan søge støtte til diverse projekter og investeringer. Særligt DIF og DGI's foreningspulje kan være relevant for fodboldklubber.

Spar Nord Fonden - 10 til Forskel
Spar Nord Fonden støtter hvert år tusindvis af lokale ildsjæle, der alle giver lidt ekstra tilbage til lokalsamfundet. Med 10 til Forskel stiller Spar Nord Fonden hver måned 10.000 kroner på højkant til jeres lokale projekt.

Derfor opfordrer Spar Nord Fonden ildsjæle fra klubber, foreninger, skoler, børnehaver, integrationsprojekter, kulturelle institutioner m.v. til at uploade deres gode projekter - der gør en forskel.

Poul Erik Bech fonden
Poul Erik Bech Fonden ønsker primært at støtte almennyttige aktiviteter og humanitært arbejde for børn. Det kan fx være lokale foreninger, der arrangerer udflugter for børn, støtter dem i at have en aktiv fritid, hjælper børn og unge med problemer, eller støtter familier, der ikke har mange midler i hverdagen.

Nordeafonden - Lokalpuljen:
Foreninger og andre almennyttige organisationer kan søge op til 100.000 kr. i støtte fra Lokalpuljen. Det typiske uddelingsbeløb er på mellem 5.000-30.000 kr. Puljen vægter at støtte mange, mindre projekter i hele landet frem for færre og større.

Nordeafonden - Her bor vi puljen
Foreninger i danske småbyer kan søge fra 100.000 kr. til 1 mio. kr. fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje til at styrke fællesskabet i deres by.

Lokale og Anlægsfonden
Det er både muligt at få støtte til mindre projekter med en samlet etableringsudgift på mellem 150.000 kr. og 1.500.000 kr. (Der kan gives op til en tredjedel af den samlede etableringsudgift i støtte. Dog højest 200.000 kr.) og til  projekter med etableringsudgifter på over 1.200.000 kr. (Støttebeløbene kan variere, men udgangspunktet vil være 15–25 procent af etableringsudgiften. )

Tømmerhandel Joannes Fogs fond
Fonden er en erhvervsdrivende fond og har som formål gennem uddeling af legater

  • at yde støtte til almennyttige og almenvelgørende formål
  • at yde støtte til forbedring af miljøet og samfundsudviklingen