Søren Kusks favoritøvelse

Min Favoritøvelse Søren Kusk
Søren Kusk

Øvelsen:
Det er en overtalsøvelse, hvor man spiller i en kvadrat på cirka 25 x 25 meter. Og vi plejer typisk at være 14-16 spillere, når vi laver øvelsen. Der skal være fire neutrale bander (en på hver side), og de skal spille bolden retur på deres førsteberøring.

Så handler det i al sin enkelthed om, at hold A skal holde fast i bolden – med hjælp fra banderne – og hold B skal forsøge at erobre bolden. Vi spiller som regel med, at man kun har to berøringer.

Progression:
Man kan lave forskellige former for progression med øvelsen:

- Banderne må ikke spille til hinanden.

- Når man har spillet til en bande, så må man ikke modtage den igen. Bolden skal først afleveres til en anden på ens hold.

- Man kan evt. spille med en joker.

Fokuspunkter:
Med den her øvelse er det altafgørende, at du som træner har defineret nogle fokuspunkter, inden øvelsen sættes i gang. Ellers er den stort set værdiløs. Her er et par af de fokuspunkter, jeg plejer at lægge vægt på:

- Spille gennem kæderne. Vi fokuserer tit på at spille bolden gennem kæderne – og ikke så meget ud i siderne. Vi vil gerne spille centralt med øvelsen.

- Komme ud af vinkler. Når man har afleveret til en bande, så handler det om at komme ud af vinklerne, så man kan få den tilbage.

- Bevægelse. Skabe plads på små områder. Når man afleverer til en bande, så handler det at skabe og åbne et nyt rum. 

- Tænke over afleveringer. For specielt banderne skal de tænke over, hvordan de afleverer bolden retur. Til højre/ben, ud af skyggen, fart i bolden, etc.

Hvorfor favorit:
Det er en super øvelse, hvor man kan fokusere på rigtig mange forskellige fokuspunkter. Der er masser af bevægelse i øvelsen. Det er både en teknisk øvelse og en taktisk øvelse. Man får øvet sine førsteberøringer, og man kommer automatisk til at tænke over næste træk, når man har afleveret.

Fordele:
Den er meget velegnet til både opvarmning og restitution. Spillerne får løbet en masse, og de får mange aktioner på kort tid. Og hvis man ønsker at gøre øvelsen mere kamprelevant, kan man gøre banen større.

Ulemper:
Den er ikke decideret taktisk. Og det er jo ikke en skabelonøvelse eller positionøvelse, så løbemønstrene er de samme for alle spillere – hvilket de naturligvis ikke er under kampene. Og så er det vigtigt, at man coacher spillerne meget, når man laver øvelsen. Man skal være klar over, hvad man vil med den.

Niveau og alder:
Jeg mener helt bestemt, den kan bruges til alle aldre og alle niveauer. Man kan jo justere baneforholdet, så øvelsen kommer til at glide. Desuden kan man også spille med fri berøring, færre spillere eller med jokere, så det bliver nemmere at håndtere for spillere på alle niveauer.