Johnny Mølbys favoritøvelse

Positionsspil med jokere.jpg

Beskrivelse af øvelsen? 
På en bane med dimensionerne 36 * 32 m spilles 7 mod 7 (alternativt 8 mod 8) med 2 jokere. Der spilles med max. 2 berøringer. Der kan også spilles med 3 jokere og 1 berøring. 

Det handler om positionsspil og om at holde bolden i egne rækker så længe som muligt. 

Fokuspunkter? 
For det boldbesiddende hold handler det om spilbarhed og vinkler. For holdet uden bold handler det om at presse samlet. For begge holds vedkommende gælder det, at der er fokus på hurtighed i tanke og handling og på at kunne omstille sig efter bolderobring/boldtab. 

Samlet set er øvelsen et udtryk for fokus på den aggressive spillestil, som AC Horsens ønsker at spille efter. 

Fordele? 
Øvelsen kombinerer mange elementer fra spillestilen, så det er en rigtig god deløvelse. 

Ulemper? 
Den eneste ulempe ved denne øvelse er, at den ikke inddrager den dimension af spillet, der handler om rum. Banen er relativt lille og derfor lettere at dække end i det færdige spil 11 mod 11. 

Hvorfor favorit? 
Fordi den er rigtig god, og vi spiller den ofte. Spillerne kan også godt lide at spille på denne måde, hvor der er masser af intensitet og mange boldberøringer. 

Niveau og alder? 
Den kan bruges på alle niveauer, men det er klart, at størrelsen på banen og antallet af berøringer skal tilpasses spillernes niveau.