Troels Bechs favoritøvelse

Læringsmål:
Øvelsen giver mulighed for at træne boldbesiddelse, fremadrettede afleveringer og vendinger. Træn evt. genpres ved at indføre krav om en vellykket aflevering mellem de pressende spillere for at erobring tæller.

Øvelsen:
3 hold af 4 spillere spiller otte mod fire i et areal på cirka 10x30 meter. Arealet er inddelt i tre felter (A, B og C), hvor B i midten er lidt mindre end de to andre felter.

Der spilles fra det ene yderfelt (fx A) via B til C.

Spillerne fordeler sig med hold RØD i A, hold BLÅ i C og det jagtende hold GUL fordeler sig med to spillere i feltet med bolden (fx A), en i B og en i C.

Spillerne på hold RØD spiller nu fire mod to, hvor de to spillere nærmest boldholder skal gøre sig spilbare for boldholderen ved at komme ud i vinklerne. Fjerdemanden forsøger at gøre sig fri spilbar i rummet bag de to pressende spillere fra GUL. 

SIF Spil 1

Målet er at spille bolden frem i banen (B) til det modtagende hold BLÅ, der sender frit antal spillere i bevægelse fra felt C til B. Her skal de under pres fra den ventende spiller fra GUL få sig vendt med bolden – evt. med en støtteaflevering – og spille bolden ind i felt (C) under pres af den ventende spiller fra GUL i C.

SIF Spil 2

Når BLÅ nu har fragtet bolden og alle sine fire spillere ind i C, spiller de videre fire mod to, da de to pressende spillere fra B og C nu jagter bolden. De to resterende spillere fra GUL fordeler sig nu med en i de to øvrige felter (A og B).

GUL bytter plads med det hold, der mister bolden, og øvelsen starter forfra med det nye hold i midten fordelt som før med to spillere i boldens felt og en i de øvrige.

SIF Spil 3

Sværhedsgraden kan reguleres ved at ændre arealets størrelse, stille krav til antal boldberøringer eller ved at stille krav til typen af vendinger med bolden i B.

Fordele:
Øvelsen forener mange ting i forsøget på at træne positionsspil. Den er både teknisk træning og spillestilstræning på en gang.

Ulemper:
Det må være, at man spiller i samme område hele tiden uden mål. For målene de kommer som regel, når man spiller ud af et bestemt område.

Alder: 
Jeg kan ikke sætte en konkret alder på, men det kræver, man har et vist niveau. Det skal være sådan, at spillerne kan styre bolden uden hele tiden at kigge på den.

Troels Bech