Jens Bertel Askous favoritøvelse

Jba Oevelse
JBA Til Www Foto: Photocare

Øvelsesnavn: Orienterings- og dybdeløbsspil med scoringszoner.

Antal spillere: fra 6 vs. 6 til 10 vs. 10. Der kan sagtens spilles med en enkelt joker.

Materialer: 6-8 bolde, toppe til markering af banen, veste.

Tid: 15-20 minutter. Intervaller af 4-5 minutter.

Intensitet: Høj.

Beskrivelse: 
To hold spiller mod hinanden på et område på cirka 40 x 60 meter. På den lange side af banen er der en “scorings-/endezone” i hver ende i hele banens bredde på 8-10 meters dybde. Det ene hold spiller den ene vej, det andet hold spiller den anden vej. Der spilles med max. to touch.

Scoring opnås ved at spille/drible bolden ind i endezonen og have den under kontrol. Stadig med max. to touch. Begge hold må bevæge sig over hele banen, og det kan derfor godt svare sig at presse modstanderen helt ind i scoringszonen og erobre bolden derinde for derved at opnå en let scoring.

Tager en spiller for mange berøringer, mister kontrollen over bolden, bliver tacklet eller tæmmer bolden ud af banen ved et scoringsforsøg tæller det ikke. Det andet hold får derved lov at starte med bolden på egen halvdel ved, at træneren server en ny bold fra sin position ved midterlinjen uden for banen.

Fokuspunkter:
Offensivt handler det om at løbe i ”ryggen” på forsvarerne. Det vil sige, når de orienterer sig mod bolden, så skal der løbes i deres blinde vinkel. Derved udfordres den defensive orienteringsevne. Der skal orienteres/reageres hurtigt og faldes i bagkæden i forhold til de dybe løb i hele banens bredde - ikke kun centralt.

Samtidig skærpes spilintelligensen omkring det offensive dybdeløb. Hvornår kan vi fange modstanderen i et øjebliks uopmærksomhed? Timingen mellem den dybe pasning og det dybe løb.

Øvelsen er desuden højintens og fysisk krævende, da der kræves mange hidsige dybe løb og hårde presløb. Aggressivitet og hårdt pres på boldholderen minimerer risikoen for at indkassere scoringer og øger chancen for at score på en omstilling.

Progression/variation:
Der kan spilles med fri berøring eller en joker, som er med det boldbesiddende hold. Man kan også spille med en fast direkte modstander og spille 1:1 over hele banen for at udfordre det fysiske niveau endnu mere.

Man kan også animere holdene yderligere til at presse højt ved at tildele en scoring ved fx 10 eller 15 pasninger indenfor holdet. Yderligere kan man indføre offside ved linjen langs scoringszonen. 

Hvorfor favorit:
Øvelsen indeholder mange elementer, både offensivt og defensivt, som der er fokus på i moderne fodbold, og som er kamprelevante. Da både det angribende og det forsvarende hold presser hinanden med mange løb, bliver det altid en højintens øvelse.

Vi vil gerne spille direkte, og med øvelsen her arbejder spillerne med deres timing og blik for den rigtige aflevering i højt tempo.

Defensivt skal det forsvarende hold fokusere på deres placeringsevne og på at falde rigtigt. De skal hele tiden koncentrere sig om at dække bagrummet, både centralt, men lige så vigtigt også helt bredt i banen.

Både offensivt og defensivt skal spillerne have hidsighed i løbene, samt fokusere på at være forudseende i forhold til næste aktion.

Niveau og alder:
Øvelsen kan sagtens fungere fra U11/U12 alt efter niveauet på spillerne. Det er en god øvelse ved overgangen fra 5-mands til 8-mands fodbold, hvor der pludselig er langt mere bredde og bagrum på banen at spille i og forsvare. Tilpas banestørrelsen og betingelserne, så det fungerer, og man får det frem, man vil. Det er vigtigt at banen ikke bliver for lille.