Projekt "Flere hænder"

Hb160904likfrivillige07 Foto: Henrik Bjerregrav

Projekt "Flere hænder" er et nyt frivillighedskoncept i DBU Jylland. Det er et tilbud til klubberne, som skal hjælpe den enkelte klub med at rekruttere og fastholde frivillige. Som en del af projektet, stiller DBU Jylland en klubrådgiver til rådighed i 25 timer. Klubrådgiveren skal blandt andet bidrage med et frivillighedsTJEK, komme med konkrete anbefalinger og løsningsforslag samt følge op på de forskellige aktiviteter, som klubben igangsætter for at rekruttere og fastholde frivillige.


Formål
At rekruttere og fastholde frivillige og dermed sikre grundlaget og fundamentet for fremtidens håndtering af indsatsen rettet mod frivillighed i klubregi.

Baggrunden for projektet
Frivilligheden betyder alt i de jyske breddeklubber, og derfor sætter DBU Jylland ekstra fokus på at styrke denne del. Manglen på frivillige skinner igennem, og ikke mindst på bagkant af covid-19, står klubberne foran en stor udfordring med at skaffe frivillige. I undersøgelsen Frivillighed i dansk foreningsfodbold 2022 er der flere ting, der indikerer, at klubberne er udfordret i forhold til at rekruttere og fastholde frivillige, og det er grunden til, at DBU Jylland nu lancerer modellen for projekt "Flere hænder".

Praktisk info
En klubrådgiver bliver stillet til rådighed i 25 timer og hjælper med følgende:

 • Udarbejdelse af frivillighedsstrategi
 • Anbefalinger
 • FrivillighedsTJEK
 • Uddannelse, netværk og sparring
 • Players 1st (online medlemsundersøgelse)
 • Introduktion til værktøjer (bl.a. FrivillighedsWeb)
 • Opfølgning og evaluering

FrivillighedsTJEK - 5 trin

 1. Skabe overblik over opgaverne
  Hvad er det for nogle opgaver, klubben mangler hjælp til at få løst. Få lavet en opgavebeskrivelse og dermed få defineret opgaverne.
 2. Finde frivillige
  Gøre opmærksom på, at der mangler frivillige ude i klubberne til at løse opgaverne.
 3. Organisere hverdagen
  Definere hvem der skal være klubbens frivillighedskoordinator. Organisere de praktiske ting. Hvor går jeg hen til hvad, og hvor finder jeg tingene?
 4. Pleje og anerkende de frivillige
  Et simpelt "Tak" betyder meget for de frivillige.
 5. Gøre de frivillige endnu bedre
  Uddanne de frivillige og tilbyde dem kurser, der kan opkvalificere dem.


Tilvælg en Players 1st-medlemsundersøgelse
DBU Jylland anbefaler, at man som klub i forbindelse med "Flere hænder" får foretaget en Players 1st-undersøgelse for at måle på både nuværende og tidligere medlemmers tilfredshed. Med målingerne får klubben klarhed over, hvilke tråde man skal trække i for bedre at kunne rekruttere og fastholde spillere, trænere og ledere.

Pris
Uanset om klubben ønsker et "Flere hænder"-forløb med eller uden Players 1st-undersøgelsen, er prisen kr. 2500,-

Få "Flere hænder" i din klub
Hvis din klub er interesseret i at blive den del af projekt ”Flere hænder” eller måske blot vil høre lidt mere om tiltaget, skal I allerførst tage kontakt til en af vores klubrådgivere. Han/hun vil hjælpe jer i forhold til det videre forløb. Der er ingen tilmeldingsfrist til projektet. Vi håndterer henvendelserne løbende.