DBU Jylland LederNetværk

221008 Frivilligesundsif Roarpaaske 14 Foto: Roar Paaske

Om DBU Jylland LederNetværk
DBU Jylland LederNetværk er et nyt netværksforum, som skal inspirere og udvikle klubformænd, ledere og bestyrelsesmedlemmer i klubberne gennem faglig sparring og erfaringsudveksling med klubberne som omdrejningspunkt. Det skal være med til at opkvalificere klubledere og bestyrelsesmedlemmer og dermed løfte kvaliteten i klubberne.

Det altoverskyggende fokus med DBU Jylland LederNetværk er, at det netop er deltagernes egne ønsker og behov, der bliver sat på dagsordenen og diskuteret. I hver region etableres 1-2 netværk bestående af 10-12 klubber med hver 1-2 medlemmer repræsenteret.

DBU Jylland vil facilitere møderne og supplere med emner, faggrupper og oplægsholdere, der kan bidrage til debatten og dermed give klubberne viden og sparring til den daglige drift og udvikling i klubberne.

Hvem kan tilmelde sig?

  • Klubformænd
  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Personer i klubben med anden ledelsespost

Hver klub kan være repræsenteret med 1-2 medlemmer i DBU Jylland LederNetværk.

Temaer for møderne

  • Personlig udvikling
  • Klubbens daglige drift og udvikling
  • Andre ønsker fra deltagerne i netværket

Mødefrekvens

  • Tre møder i 2023 og tre møder i 2024. Hvert møde har en varighed på ca. tre timer
  • Derudover vil der være ét fællesarrangement, som er koordineret af DBU Jylland - eksempelvis i forbindelse med en landskamp

Kursuspris

  • 3.500 kr. pr. person

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Rikke Hoffbeck Petersen Web
Koordinator Rikke Hoffbeck Petersen