DBU Bredde har siden sidste uge forsøgt at skabe opmærksomhed på opførslen uden for banen. Det har blandet andet udmundet sig i en video om seks fodboldspillere, der giver deres syn på opførslen på de sociale medier. 

I har også kunne se, hvordan Haderslev, der selv har oplevet uheldige episoder på sociale medier, vil sikre en god tone i fremtiden.

Nu er turen kommet til, hvad man, helt firkantet, må og ikke må dele på nettet, sociale medier og i mails. Herunder får I de mest stille spørgsmål i den forbindelse. 

Må vi filme vores kampe?
JA. I skal bare gøre de involverede opmærksom på det. I må dog ikke filme, hvis nogle af de involverede siger nej.

Hvad med billeder?
Ifølge Datatilsynet skelner man ikke længere mellem situations- og portrætbilleder. I stedet vurderer man nu, om billeder er harmløse og ikke udstiller, udnytter eller krænker de personer, der er på billederne.

Derfor kan fodboldklubber filme og tage billeder af kampe, træningspas, sociale arrangementer osv. uden at indhente samtykke.

Der skal dog stadig udvises særlig beskyttelse over for børn og unge under 15 år. Vi anbefaler derfor at indhente samtykkeerklæringer for børn og unge. Det kan af samme grund være en god idé, at I altid har generelle samtykkeerklæringer liggende.

Hvad må vi oplyse om på de sociale medier?
På sociale medier må I ikke dele følsomme personoplysninger. Alt, hvad der deles på sociale medier, skal altid have et sagligt formål. Når man har en side på et socialt medie, skal man i øvrigt gøre det tydeligt, hvem der er ansvarlig for siden.

Hvad skal vi være opmærksomme på i forbindelse med masseudsendelser af mails?
Når I masseudsender en e-mail med informationer mv. til foreningens medlemmer, bør modtagere af en sådan masseudsendelse ikke fremgå af selve mailen. Sæt derfor modtagerens e-mailadresser i et bcc-felt, så modtagerne ikke kan se hinandens e-mailadresser.

Når I skal sende e-mails, der indeholder følsomme personoplysninger eller fortrolige oplysninger, skal mailen være krypteret. Det kan I læse mere om her.  

Er der andet, vi skal være opmærksomme på?
Når en spiller er skadet, må I ikke offentliggøre skadens art, med mindre spilleren har underskrevet et samtykke. I må gerne oplyse om, hvornår I regner med, spilleren er tilbage igen. En skade hører ind under følsomme personoplysninger, og det er derfor, man skal have et underskrevet samtykke, hvis man vil dele sådanne oplysninger.

Og HUSK: Brug jeres sunde fornuft – den kommer man som regel langt med.

I kan få svar på endnu flere spørgsmål om regler for persondata. Hvis I stadig har spørgsmål, kan I kontakte Data Protection Manager hos DBU, Tanja Koch-Rasmussen via mail tara@dbu.dk eller på 4326 2214.