Introduktion

Det første indtryk en ny frivillig får i klubben er vigtigt. Det skaber både et godt førstehåndsindtryk og øger chancen for, at man fastholdes som frivillig, men giver også klubben et godt omdømme i de frivilliges omgangskredse. Husk at de frivillige er jeres bedste ambassadører. Derfor er det vigtigt, at de frivillige får en grundig introduktion til klubben og bliver taget godt imod.

På denne side kan I finde et eksempel på en velkomstfolder, som I med fordel kan kopiere/skrive om i og udlevere til nye frivillige i jeres klub.