Frivillighedsguide

Frivillighed er et helt centralt element i fodboldklubbers virke. Uden frivillighed, ingen klubber. Men hvordan arbejder vi bedst med frivillighed? Hvordan har de frivilliges forventninger til deres frivillige arbejde ændret sig, og hvordan rekrutterer og fastholder vi dermed de frivillige?

Det er nogle af de centrale spørgsmål, som DBU Jyllands frivillighedsguide forhåbentlig kan hjælpe til at blive lidt klogere på.

Guiden er et gratis værktøj til klubber, der ønsker indsigt i emner såsom:

  • Typer af frivillige
  • Typer af klubfællesskaber
  • Rekruttering og fastholdelse af frivillige
  • Klubkultur og klubudvikling


Læs og download den her:

Frivillighedsguide 2022 Forside Web