Intern kommunikation i klubben

For at skabe synlighed om klubbens aktiviteter overfor medlemmer, frivillige og forældre i jeres klub, skal der opbygges og planlægges kontinuerlig intern kommunikation. Dette er fordelagtigt at have en plan over.

Plan over intern kommunikation:

  1. Overvej hvilke kanaler I ønsker at kommunikere på fremadrettet? (for eksempel; sociale medier, KampKlar og klubbens hjemmeside)
  2. Hvem har ansvaret for kommunikationen? (for eksempel SoMe-ansvarlig?)
  3. Hvordan målretter I kommunikationen, så den også rammer de frivillige i klubben, og hvor ofte skal der kommunikeres til dem?