Forsikringer

Dækket af kollektive forsikringer

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) har i forsikringsselskabet Tryg tegnet fem fælles, kollektive forsikringer, som din forening, via medlemskabet af DIF og/eller DGI, automatisk er dækket af. Det inkluderer klubber, der er medlem af en af DBU's lokalunioner.

Hvis din forening selv har tegnet en eller flere af nedenstående forsikringer, så er den med andre ord dobbeltforsikret. Derfor bør man som klub opsige sådanne forsikringer, hvis det er tilfældet.

De forsikringer, som DIF og DGI har sørget for, er dem, som enten er lovpligtige eller dem, som alle foreninger/klubber normalt har brug for. Herudover kan din forening have brug for selv at tegne supplerende forsikringer.

Din klub er automatisk dækket af disse forsikringer

Din klub er automatisk dækket af følgende fem forsikringer:
  1. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen. 
  2. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
  3. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet. 
  4. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.
  5. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.
Læs mere om idrættens forsikringer her.

Ofte stillede spørgsmål
Få et overblik over de oftest stillede spørgsmål til idrættens fælles forsikring her.

Anmeld skade

Find links til skadeanmeldelser her.