DBU's Guldnål

For tildeling af DBU's Guldnål gælder, at

1. DBU’s guldnål kan tildeles personer, der har udført mindst 12 års fortjenstfuldt virke for fodbolden i DBU-regi; for eksempel – men ikke udtømmende - som bestyrelsesmedlem eller formand for en komite eller udvalg som anført i lovenes § 6.1 og 13.

2. Kun medlemmer af DBU’s bestyrelse kan indstille en person til modtagelse af DBU’s guldnål. Tildeling kan kun ske, hvis 4/5 (6) af DBU’s bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

3. Indstilling af personer til DBU’s guldnål skal ske senest fem år efter personens udtrædelse af de i pkt. 1 nævnte organer

4. DBU’s guldnål kan tildeles repræsentanter for udenlandske forbund eller personer, som DBU måtte ønske at hædre for en indsats, der ligger uden for den normale ledergerning, og som har kommet dansk fodbold til gavn

5. For personer, der har været medlem af DBU’s bestyrelse indtil 3. marts 2019, er minimumsperioden for at kunne få tildelt DBU’s guldnål efter de i § 1 nævnte kriterier og forhold 15 år. For personer, der har været medlem af DBU’s bestyrelse efter den 3. marts 2019, gælder minimumsperioden som fastsat i § 1, stk. 1.

6. Der kan i særtilfælde dispenseres for kriterierne i § 1.

Modtagere af DBU's Guldnål